Skip links

Genel

ENFLASYON MUHASEBESİ

EĞİTİM İÇERİĞİ Uygulamanın şartlarından biri son üç yılın kümülatif enflasyon oranı %100’e yaklaşmakta ya da aşmakta olduğu ekonomilerde, finansal tabloların işletmenin gerçek durumunu ve faaliyet

İlgili Mevzuat

İlgili Mevzuat 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri   Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: