Skip links

Onaylanan KGK Eğitimleri


Kuruluşumuz tarafından düzenlenen ve aşağıda belirtilen mesleki gelişim eğitimlerimizin, “Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim Tebliği” ve “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esasları” çerçevesinde sürekli eğitim programları kapsamına dâhil edilmesine ilişkin olarak Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)’na yapmış olduğumuz başvuru, 7 Şubat 2020 tarihi itibarıyla onaylanmıştır.

Bu kapsamda; aşağıda belirtilen mesleki gelişim eğitimlerimiz, bağımsız denetçilerin temel mesleki konularda sürekli eğitim kredisi elde etmesine uygun programlar olarak KGK tarafından kabul edilmektedir.

• Gayrimenkul ve İnşaat Muha sebesine Bakış
• Uygulama ve Örneklerle Finansal Araçlar Standardı TFRS 9
• Pratikte UFRS – TFRS: VUK – UFRS TFRS Farkları
• UFRS’de Vergi Uygulamaları (UMS 12 / TMS 12 – Gelir Vergileri – Ertelenmiş Vergi Kavramı)
• UFRS – TFRS’ye Göre Hazırlanan Mali Tabloların Okunması ve Örnek Uygulamalar
• Örnek Uygulamalarla Riskten Korunma Muhasebesi
• Şirket Değerleme Yöntemleri ve Uygulamalar
• Mali Tablo Analizi ve Yorumlanması
• Finansal Yönetim
• Piyasa Riski Ölçümü ve Yönetimi