Skip links

START-UP EKOSİSTEMİ VE ERKEN AŞAMA START-UP’LARIN DEĞERLEMESİ: PRATİK YAKLAŞIM

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Şirket Değerleme Esasları
 • Değerleme ve Durum Tespit (Due diligence) Raporu Hazırlama
 • Start-up Terminolojisi ve Süreçleri
 • Start-up’ların Farklı Aşamaları
 • Start-up Ekosistemi
 • Start-up Finansman Yöntemleri
 • Start-up’ların Finansman Aşamaları
 • Start-up Değerlemesindeki Doğal Zorluklar
 • Start-up Değerleme Yaklaşımları ve Yöntemleri
  Geleneksel Yaklaşımlar
     1-İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi
     2-Net Varlık Değeri Yöntemi

     3- Piyasa Çarpanları Yöntemi
  Modern Yaklaşımlar
     1-Risk Sermayesi Yöntemi (Venture Capital Method)
     2-Scorecard Yöntemi
     3-First Chicago Yöntemi
     4-Dave Berkus Yöntemi
     5-Risk Faktörleri Toplamı Yöntemi
 • Değerleme için Gerekli Finans Matematiği
 • Nakit Akımlarının Belirlenmesi
 • Çalışma Sermayesi İhtiyacının Belirlenmesi
 • Sermaye Maliyetinin Hesaplanması
 • Beta Hesaplanması
 • Özsermaye Maliyeti Hesaplanması

KİMLER KATILMALI: 

Bağımsız denetim firmalarının kurumsal finansman bölümü çalışanları, SMM-YMM’ler, finansal danışmanlar, girişimciler, şirket
sahipleri-yöneticileri, risk sermayesi yatırımcıları, fon yöneticileri, kitlesel fonlama çalışanları, banka, aracı kurum, yatırım
bankası, portföy yönetim şirketi çalışanları, araştırmacılar, konuya ilgi duyanlar.

EĞİTİM TARİHİ:  21 ARALIK 2023
EĞİTMEN: Doç. Dr. Sinem DERİNDERE KÖSEOĞLU
SAAT: 10:00 – 17:00
ÜCRET: 1.500 TL ( KDV DAHİL)
EĞİTİM KODU: TD92
EĞİTİM YERİ: Online-Canlı(Microsoft Teams)