Skip links

Misyon ve VizyonMisyonumuz

Türk sermaye piyasalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde ve sürekli gelişiminin sağlanmasında dijital teknolojileri etkin şekilde kullanarak, lisanslama, sicil ve eğitim alanlarında katma değer sağlayan çözümler üretmektir.

Vizyonumuz

Sermaye piyasası paydaşlarına katma değerli projeler ile hizmet üretmek, sektör ihtiyaçlarını karşılayan, değişen ve dijitalleşen dünyaya uyumlu uygulamaları hayata geçirmektir.