Skip links

Lisans Değişim Süreci


Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (Tebliğ)’nin Geçici 1’inci maddesi uyarınca bu Tebliğ’in yürürlük tarihinden önce verilmiş olan lisansların denklik durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Söz konusu lisansların karşılığına denk gelen yeni lisanslar ile değişim zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Tebliğ’in yürürlük tarihinden önce verilmiş olan lisansların bu Tebliğ kapsamında denk olan yeni lisanslar ile değiştirilmesi mümkündür.

Lisans değişim başvurusu için izlenmesi gereken adımlar yeni lisans başvuru sürecindeki prosedür ile aynıdır.

Daha Önce Verilmiş Olan Lisanslar

Denk Olan Yeni Lisanslar

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Türev Araçlar Lisansı

Türev Araçlar Lisansı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

Kredi Derecelendirme Lisansı

Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı

Konut Değerleme Lisansı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı

Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı