Skip links

Sınav Faaliyeti


Sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavları, Sermaye Piyasası Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ)’de belirlenen esaslara uygun olarak kâğıt ve elektronik ortamda Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sınavlar; sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışanların veya bu alanlarda çalışmak isteyenlerin mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla düzenlenmektedir.

Sınavlara katılmak için belirlenmiş herhangi bir okul düzeyinde mezuniyet şartı aranmamaktadır.

Bununla birlikte; sınavlardan başarılı olmak, sınavına girilen ilgili lisansın alınabilmesi için yeterli değildir. Lisans alınabilmesi için ilgili lisans sınavından başarılı olmanın yanı sıra Tebliğ uyarınca ilgili lisans için belirlenmiş olan okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması gerekmektedir.

Lisans almak için gerekli olan belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartı sınavdan sonra da sağlanabilir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.

Lisanslama sınavlarına yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler. Sınavlar Türkçe olarak yapılmaktadır.

9 sınav türü bulunmakta olup her bir sınav türü farklı sayıda sınav konusu içermektedir.

Toplamda ise 23 adet sınav konusu bulunmakta olup her bir sınav konusu 25 sorudan oluşmaktadır.

Elektronik ortamda düzenlenen lisanslama sınavlarına ilişkin güncel sınav kılavuzu için tıklayınız.

SPL, hesaplama gerektiren sınav konuları için adaylara aşağıda belirtilen üç farklı marka ve modelde finansal hesap makinesini sağlayacaktır. 

Adaylar kullanmak istedikleri hesap makinelerini sınav salonu girişinde alabileceklerdir. 

Adayların sınav salonuna kendi hesap makinelerini getirmeleri kesinlikle yasaktır.

MarkaModel
CASIOFC-200V
TEXAS INSTRUMENTSBA II Plus Business Analyst
HPHP 17BII + Financial Calculator