Skip links

Hakkımızda

 

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL), Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanlara veya çalışacaklara lisans verme, lisans sahibi kişilerin sicilini tutma ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemekle yetkilendirilmiş ve 2011 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

Halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerleme şirketlerinde ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar Kurul düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)”de sayılan lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmak zorundadırlar. Lisanslama Sınavları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun verdiği yetkiye istinaden Kuruluşumuz tarafından düzenlenmektedir. 

Kurul tarafından belirlenen lisansa tabi kişileri istihdam eden sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıkların, bu kişilerin işe giriş ve işten ayrılma tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde SPL’ye bildirimde bulunması zorunludur. Bu bildirimler, Kurul tarafından belirlenen içeriğe ve yönteme göre yazılı veya elektronik olarak SPL’ye yapılır.

Lisans yenileme eğitimleri Kuruluşumuz tarafından düzenlenmekte olup lisans sahibi olanların her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılması zorunludur. Lisans yenileme eğitimlerinin içeriği ve yapılış usulleri Kurul tarafından belirlenir.

Sermaye piyasasında görev alan tüm çalışanların, yatırımcıların, üst düzey yöneticilerin kısacası sermaye piyasalarında aktif görevde bulunan veya bu alanlara ilgi duyan kişilere yönelik olarak; Kuruluşumuz tarafından sınıf tabanlı mesleki gelişim eğitimleri düzenlenmektedir. Borsaya kote olan şirketler açısından zorunlu hale getirilen elektronik genel kurul toplantılarına ilişkin e-Genel Kurul eğitimi yine Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’nin her bölgesinde her gün sınav yapabilme kapasitesine sahip olan modern sınav merkezlerini bünyesinde barındıran SPL, gerek sektör profesyonelleri gerekse akademisyenlerden oluşan güçlü eğitimci kadrosuyla kurum ve kuruluşlara finansal piyasalara ilişkin talep edilen her türlü eğitimi verebilmektedir.
Şirket’in genel merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. Genel merkez binasının yanı sıra SPL’nin Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep, Erzurum ve Samsun’daki şubelerinde elektronik sınav hizmeti verilmektedir.