Skip links

Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler


Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul), Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” başlıklı 25’inci maddesi kapsamında Kurulun ilgili düzenlemelerinde aksi belirlenmedikçe, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosunda belirlenen unvan ve görevlerde veya bunlara eşdeğer unvan ve görevlerde çalışacak kişilerin, bu tabloda belirlenen lisanslara sahip olmaları gerekmektedir.

“Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.