Skip links

Lisanslama Faaliyeti


Sermaye piyasalarında çalışan insan kaynağının niteliğinin arttırılması, yatırımcıların doğru yönlendirilmesi ve verilen hizmet kalitesinin iyileştirilmesi vizyonu doğrultusunda; sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda belirli unvan ve görevlerde çalışanların veya buralarda çalışacak kişilerin mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) verdiği yetki çerçevesinde, Kuruluşumuzca düzenlenen sınavlarda başarılı olunması ve diğer lisans alma koşullarının sağlanması halinde ilgili faaliyet alanı itibarıyla mesleki yeterliliği gösterir lisans belgeleri Kuruluşumuz tarafından verilmektedir.

Halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerleme şirketlerinde, bağımsız denetim kuruluşları/danışmanlık şirketlerinde ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar, Kurul düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, Kurulun VII-128.7 sayılı “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ)’inde sayılan lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmak zorundadır.