Skip links

Yenileme Eğitimleri


1. Lisans Yenileme Eğitimleri

Kuruluşumuz tarafından Lisanslama Tebliğinin:

• “Lisans Yenileme” ve “Lisansın Askıya Alınması veya İptal Edilmesi” başlıklı 17 ve 18’inci maddeleri gereğince Lisans Yenileme Eğitimleri düzenlenmektedir.
Lisanslama Tebliği uyarınca; lisans sahibi kişilerin her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılma zorunluluğu bulunmakta ve zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimine katılmayanların lisansı askıya alınmaktadır. Lisansı askıya alınanlar, lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Bununla birlikte; askıya alınan lisanslar, lisans yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle tekrar geçerli hale getirilir. Lisans yenileme eğitimi alınması ile birlikte, ilgili lisansın bünyesinde bulunan tüm sınav konularına ait notların geçerlilik tarihi de yenileme eğitimi tamamlama tarihi dikkate alınarak 3 yıl uzatılır.

Lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında, lisans almaya hak kazanılan son sınav tarihi esas alınır. Eğitim alındıktan sonra ise “En Son Eğitim Tarihi” dikkate alınarak hesaplama yapılır.

2. Sınav Konusu (Modül) Yenileme Eğitimleri

Kuruluşumuz tarafından Lisanslama Tebliğinin:

• “Sınav Notları ve Sınav Notlarının Geçerlilik Esasları” başlıklı 12’inci maddesi gereğince Sınav Konusu (Modül) Yenileme Eğitimleri düzenlenmektedir.
Yeni lisans başvurusunda bulunacak kişiler, ilgili lisansa konu modül(ler)den daha önce başarılı olmuş ancak, üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmiş sınav notuna sahipse ilgili modülün veya modüllerin modül yenileme eğitimini almaktadırlar.

Yenileme eğitimleri SPL Başvuru Sistemi (SBS) (basvuru.spl.com.tr) üzerinden web tabanlı olarak sunulmakta olup; belirlenmiş zorunlu eğitim konularına ek olarak seçmeli eğitim konuları arasından seçilen eğitim konularının da alınması ve böylelikle gerekli kredi toplamının sağlanarak eğitimlerin tamamlanması sonucunda, yenileme eğitimlerine katılma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.

Yenileme eğitimlerinin satın alınma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanması gerekmekte olup bu süre içerisinde tamamlanmayan yenileme eğitimi programı pasif hale gelecektir.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Yenileme eğitimlerine başvuru için tıklayınız.