Skip links

SERMAYE PİYASASINDA KAMUYU AYDINLATMA İLKESİ VE KAMUYU AYDINLATMA BELGELERİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK

EĞİTİM İÇERİĞİ :

KAMUYU AYDINLATMA İLKESİ
1- Kamuyu Aydınlatma İhtiyacı

2- Kamuyu Aydınlatmanın İlke Haline Gelme Süreci ve İlkenin Anlamı
3- Kamuyu Aydınlatmanın Avrupa Birliği Hukukunda Düzenlenişi
4- Kamuyu Aydınlatma İlkesinin Amacı, Kapsamı ve Sınıflandırılması
5- Kamuyu Aydınlatmanın Muhatapları

KAMUYU AYDINLATMA BELGELERİ
1- “Kamuyu Aydınlatma Belgesi” Kavramı ve Unsurları

2- İzahname
3- Finansal Raporlar
4- Özel Durum Açıklamaları
5- Diğer Kamuyu Aydınlatma Belgeleri

KAMUYU AYDINLATMA BELGELERİNDEN SORUMLULUĞUN DÜZENLENME
NEDENLERİ

KAMUYU AYDINLATMA BELGELERİNDEN SORUMLULUĞA İLİŞKİN HUKUKİ
DÜZENLEMELER

KAMUYU AYDINLATMA BELGELERİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK DAVASI

1- Hukuki Sorumluluğun Şartları
2- Dava Açabilecek Kişiler ve Sorumlu Kişiler (Aktif ve Pasif Dava Ehliyeti)
3- Sorumluluğun Nitelikleri
4- Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu
5- Davanın Türü, Yargılama Usulü, Yetkili ve Görevli Mahkeme

KİMLER KATILMALI :

Halka açık anonim şirketlerin çalışanları ve yöneticileri, ihraççı olan ve olmayı planlayan şirket çalışanları ve yöneticileri, şirketler
hukuku alanında çalışan avukatlar ve arabulucular, borsada işlem yapan yatırımcılar, kurumsal yatırımcı niteliğine sahip şirket çalışan ve yöneticileri, aracı kurum çalışan ve yöneticileri bağımsız denetim-derecelendirme ve değerleme kuruluşu yönetici ve çalışanları, konuya ilgi duyan herkes.

EĞİTİM TARİHİ: 22 KASIM 2023
EĞİTMEN: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Aydoğan
SAAT: 13:30-17:30
ÜCRET: 1.100 TL (KDV DAHİL)
EĞİTİM KODU: TD39
EĞİTİM YERİ: Online-Canlı(Microsoft Teams)