Skip links

Sık Sorulan Sorular

Eğitim

1- Lisans yenileme eğitimi nedir?

İlgili Tebliğ uyarınca lisans sahibi olanların 3 yılda bir katılmasının zorunlu olduğu ve online olarak yapılan eğitim türüdür. 

2- Modül yenileme eğitimi nedir?

Sınavlardan daha önce başarılı olunan fakat üzerinden 3 yıl geçen sınav notlarının, ilgili sınav konusuna ait yenileme eğitiminin tamamlanması koşulu ile 3 yıl boyunca tekrar geçerli olmasını sağlayan ve online olarak yapılan eğitim türüdür.

3- Lisans / modül yenileme eğitimi başvurusunu nereden yapabilirim?

Lisans / modül yenileme eğitim başvurusu, SPL Başvuru Sistemi (basvuru.spl.com.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

4- Lisansımın yenileme eğitimi ihtiyacı durumunu hangi alandan görüntüleyebilirim?

Lisans eğitim ihtiyacı durumunu, SPL Başvuru Sistemi (basvuru.spl.com.tr) üzerindeki “Lisanslarım” menüsü tıklanarak “Askıya Alınma Tarihi“ alanından veya Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) üzerindeki “Lisans Bilgileri” sekmesinde yer alan “Askıya Alınma Tarihi” alanından lisans durumu görüntülenebilir.
 

5- Lisans / modül yenileme eğitimi başvurusu için hangi adımları izlemeliyim?

 • SPL Başvuru Sistemine (basvuru.spl.com.tr) giriş yapılması,
 • Menüde yer alan Yenileme Eğitimlerim” alanının tıklanması,
 • Açılan ekranda ilgili lisans / modül önünde yer alan “Lisans Yenileme Eğitimine Başvur” / “Modül Yenileme Eğitimine Başvur” butonunun tıklanması,
 • Ardından açılan ekranda (program oluşturma ekranı) zorunlu eğitimlerle birlikte, programın toplam kredi sayısı dikkate alınarak “Seçmeli Eğitimler” alanından istenilen eğitimlerin seçilmesi ve program oluşturulması,
 • Oluşturulan programın ödeme işleminin kredi / banka kartı ile yapılması,
 • “OEP Eğitim Portalına Giriş” butonu aracılığıyla SPL Online Eğitim Portalına giriş yapılarak satın alınan programda yer alan eğitimlerin izlenmesi

6- Lisans yenileme eğitimlerine ne zaman başvurabilirim?

Lisans yenileme eğitimlerine, lisans geçerlilik tarihinden maksimum 30 gün veya daha az bir süre kala başvuru yapılabilmektedir.

7- Modül yenileme eğitimine ne zaman başvurabilirim?

Geçerliliğini yitirmiş modülleri tekrar geçerli hale getirmek ve bu sayede ilgili lisansa başvuru yapabilme imkanı veren modül yenileme eğitimlerine, sınav başvurusu yapılan lisanslama sınavından başarılı olduktan sonra lisans başvurusunda bulunmadan önce başvuru yapılabilmektedir.

8- Lisans / modül yenileme eğitimlerini izlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Lisans yenileme eğitimi programı içerisindeki e-eğitimler izlenirken, programın tamamlanma koşulları dikkate alınarak ilerlenmelidir. Programın tamamlanma koşullarına göre; eğitimlerin tamamlanmış kabul edilebilmesi için her bir e-eğitimde %90 ve üzeri orana ulaşılması ve yine her bir e-eğitim için belirlenmiş minimum sürenin aşılması gerekmektedir. 

9-  Lisans yenileme eğitim ihtiyacı tarihi hesaplanırken hangi unsura dikkat edilir?

İlk lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihi esas alınır.

Lisans yenileme eğitimi alınarak tamamlandıktan sonra ise eğitimi tamamlama tarihi dikkate alınarak bir sonraki lisans yenileme eğitimi tarihi belirlenir.

10- Lisans / modül yenileme eğitimi sonunda sınav uygulaması bulunuyor mu?

Lisans / modül yenileme eğitimleri sonunda sınav yapılmaz. Ancak, eğitimin içeriğinde bulunabilecek not verilemeyen değerlendirme sorularının doğru cevaplanması ve eğitim süresinin en az % 90’ına katılım zorunludur. Bu zorunluluklara uymayanlar eğitimi yeniden almak zorundadırlar.

11- Lisans / modül yenileme eğitimini ne kadar sürede tamamlayabilirim?

Lisans / modül yenileme eğitim programları, kullanıcılar tarafından oluşturulduğu için program süreleri, tercih edilen eğitime göre değişiklik göstermektedir. 

12- Lisans / modül yenileme eğitim programını satın aldıktan sonra hemen tamamlamak zorunda mıyım? 

Eğitimler, 7/24 internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan izlenebilmekte, eğitimlerden istenilen zaman diliminde çıkış işlemi gerçekleştirilebilmekte ve eğitimlere tekrar giriş yapıldığında en son kalınan bölümden devam edilebilmektedir. Bundan dolayı program, aynı gün veya 30 gün içerisinde (program süresi içerisinde) tamamlanabilmektedir. 

13- Lisansa ilişkin yenileme eğitimi ihtiyacı oluşmasından sonra lisans durumu ne olur?

Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayan kişilerin lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.

14- Lisansı askıya alınanlar (yenileme eğitimi ihtiyacı bulunanlar) lisans konusu faaliyette bulunmalarına rağmen yenileme eğitimlerine katılmamaları durumunda lisans iptal olur mu?

Lisanslı kişilerin Kanuna, Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi halinde lisanslarının geçici veya sürekli olarak iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

15- Lisansa konu faaliyette bulunmuyorum ya da çalışmıyorum. Lisans yenileme eğitimi alma zorunluluğum bulunuyor mu? 

Lisansa konu faaliyette bulunmayan veya çalışmayan lisans sahiplerinin, lisans yenileme eğitimi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Lisans konusu faaliyette bulunulmadan önce lisans yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisansını tekrar geçerli hale getirilebilir.   

16- Birden fazla lisansım bulunuyor. Her biri için ayrı ayrı lisans yenileme eğitimi almalı mıyım?

Tebliğ kapsamında belirtilen görev tanımı, hangi lisans(lar)ın kapsamına giriyorsa ilgili lisans(lar)ın, lisans yenileme eğitiminin alınması zorunludur. Kapsam dışında kalan lisans(lar)a yönelik lisans yenileme eğitimi alınması zorunlu değildir.

17- Lisans / modül yenileme eğitimi programını satın aldım ne kadar sürede eğitimi tamamlamam gerekir?

Lisans / modül yenileme eğitimi, satın alınma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir. 30 gün içerisinde tamamlanamayan eğitim programı, sistem tarafından otomatik olarak pasife alınacaktır.

18- Lisans / modül yenileme eğitimi satın alındıktan sonra programda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

 • Programın tamamlanma koşullarına uyularak e-eğitimlerin izlenmesi gerekmektedir.
 • Programın tamamlanma koşullarına göre; programda yer alan her bir e-eğitimde en az % 90 ve üzeri orana ulaşılması ve yine her bir e-eğitim için belirlenmiş minimum sürenin de  aşılması gerekmektedir.
 • Programın tamamlanma koşullarından birinin eksik olması durumunda ilgili e-eğitim ve program tamamlanmış kabul edilmeyecektir. Örneğin; SPL Online Eğitim Portalı (eğitimlerin izlendiği ara yüz) üzerindeki bir e-eğitimde %100 oranına ulaşmış bir kullanıcının bu oran ile birlikte SPL Başvuru Sistemi’nde program detaylarının yer aldığı alanda ilgili e-eğitim için belirtilen minimum süreyi de aşmış olması gerekmektedir. 
 • Programı tamamlayan kullanıcılara, programı tamamladıklarına dair sistem tarafından otomatik olarak e-posta gönderimi yapılmaktadır. Bu e-postayı almayan kullanıcılar, SPL Başvuru Sistemi üzerinde programının detaylarını ve lisans / modül geçerlilik tarihlerinin güncellenip güncellenmediğini kontrol etmelidir. 
 • Eğitimi izlerken bölümler arası geçişlerin sağlanabilmesi için ekrandaki tüm yönlendirmelere uyulması ve ilgili alanlardaki seslendirmelerin tamamen dinlenilmesi gerekmektedir.
 • SPL Online Eğitim Portalında yapılan tüm işlemler, SPL Başvuru Sistemine 10 dakika sonra yansımaktadır.

19- Yakın tarihte lisans yenileme eğitimi aldım. Farklı bir lisansıma yönelik tekrar yenileme eğitimi başvurusunda bulunacağım. Daha önce aldığım eğitimleri tekrar mı izlemek zorundayım?

Lisans sahipleri, eğitim için başvurulan geçmiş 6 ay içerisinde aynı zorunlu konulardan başka bir yenileme eğitimi almış olması durumunda, söz konusu aynı zorunlu dersler yerine seçimlik derslerden farklı eğitimler tercih edebilmektedir. Aynı eğitimlerin tekrar tercih edilmesi durumunda tekrar izlenmesi gerekecektir.

20- Birden fazla lisansım bulunmaktadır. Aynı anda lisanslarıma yönelik lisans yenileme eğitimi başvurusunda neden bulunamıyorum?

Sistem, aynı anda birden fazla yenileme eğitimi başvurusunda bulunulmasına izin vermemektedir. 

Birden fazla lisansa yönelik lisans yenileme eğitimi başvurusunda bulunurken, öncelikle ilk lisans için program oluşturulmalı, satın alınmalı ve izlenerek tamamlanmalıdır. Daha sonra diğer lisansa yönelik yenileme eğitimi başvurusunda bulunulabilir.

21- Lisans yenileme eğitimine ilişkin e-faturamı, ne zaman ve hangi alandan temin edebilirim?

Lisans yenileme eğitimi için ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren en geç 7 iş günü içerisinde kullanıcıların sistemde kayıtlı e-posta adreslerine e-faturaları otomatik olarak gönderilmektedir. Ayrıca SPL Başvuru Sistemindeki menü alanında yer alan “Faturalarım” sekmesinden ilgili e-fatura, indirilerek temin edilebilmektedir.

22- Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin kendileri için lisans / modül yenileme eğitimleri kapsamında ücret muafiyeti uygulanıyor mu?

Evet, lisans ve modül yenileme eğitimleri kapsamında ücret muafiyeti uygulanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda; şehitlerimizin eş ve çocukları ile gazilerimizin kendileri, eş ve çocukları için Kuruluşumuz lisans, sınav ve yenileme eğitimi ücretlerinde muafiyet uygulanmaktadır.

Şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınları için uygulanacak ücret muafiyetine ilişkin kapsam ve esaslar ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

1- Mesleki gelişim eğitimleri nedir?

Mesleki gelişim eğitimleri, sermaye piyasası profesyonellerinin mesleki bilgi ve yetkinliklerinin arttırılması, nitelikli iş gücünün bir üst seviyeye taşınması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerdir.

2- Mesleki gelişim eğitimlerinizi nereden görüntüleyebilirim?

Mesleki gelişim eğitimlerimizİ web sitemizdeki “Eğitim” menüsü altında bulunan “Eğitim Takvimi” sekmesinden görüntüleyebilirsiniz.

3- Mesleki gelişim eğitimlerine kimler katılabilir?

Eğitimlerimize ilgi duyan, ilgili alanlarda kendini geliştirmek isteyen herkes mesleki gelişim eğitimlerine başvuruda bulunarak katılabilir. 

4- Mesleki gelişim eğitimlerini kimler vermektedir?

Mesleki gelişim eğitimleri, sektör profesyonelleri ile alanında yetkinlik kazanmış akademisyenler tarafından verilmektedir.

5- Mesleki gelişim eğitimlerine nasıl başvuru yapabilirim?

Mesleki gelişim eğitimlerine kayıt işlemi için;

 • “Eğitim Kayıt Formu”nu doldurularak imzalanması,
 • Eğitime ilişkin ödeme işleminin belirtilen hesaba EFT / Havale yapılması,
 • “Eğitim Kayıt Formu”nun ve ödemeye ilişkin dekontun egitim@spl.com.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. 

Eğitim kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz.

6- SPL tarafından lisanslama sınavlarına yönelik eğitimler düzenleniyor mu?

Kuruluşumuz tarafından lisanslama sınavlarına hazırlık eğitimi düzenlenmemektedir. 

7- Mesleki Gelişim Eğitimlerini online platformda alabilir miyim?

Mesleki gelişim eğitimleri, SPL merkezinde sınıf tabanlı veya online olarak gerçekleştirilmektedir.

1- Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) nedir?

e-GKS (Elektronik Genel Kurul Sistemi), şirket genel kurullarına elektronik ortamda şahsen veya temsilciniz aracılığıyla katılabileceğiniz, toplantı bilgilerine ulaşabileceğiniz, dilerseniz temsilci atayabileceğiniz ve genel kurulu canlı takip edebileceğiniz bir bilişim sistemidir.

2- Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) eğitimi nedir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketler, e-GKS’yi kullanmak zorundadırlar. Bu kapsamda e-GKS’de şirket adına işlem yapmaya yetkili olabilmek için Kuruluşumuz ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) işbirliğiyle “e-öğrenme” (elektronik ortamda uzaktan erişim) yöntemiyle gerçekleştirilen eğitim türüdür.

3- Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) eğitimine başvuruyu nereden yapabilirim?

e-GKS eğitimine başvuru için tıklayınız.

4- Elektronik Genel Kurul Sistemi eğitimine başvuru için gerekli bilgi ve formları SPL’ye e-posta aracılığı ile ilettim. Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek?

SPL yetkilileri tarafından formda belirtilen bilgileriniz dikkate alınarak SPL Online Eğitim Portalı üzerinde kullanıcı kaydınız oluşturulacaktır. Daha sonra yine formda talep ettiğiniz eğitim tarafınıza atanacaktır. Atama işlemini takiben kayıt esnasında belirttiğiniz e-posta adresinize sisteme girebilmeniz adına kullanıcı bilgileriniz sistem tarafından otomatik olarak gönderilecektir. Tarafınıza gelen bu bilgilerle sisteme girerek eğitimi izlemeye başlayabilirsiniz. Son aşamada, eğitim tamamlandıktan sonra sistem tarafından otomatik olarak tarafınıza sınav ataması yapılacaktır. Yapılacak bu sınavdan 80 ve üzeri bir puan almanız halinde süreciniz tamamlanmış olacaktır.

Lisanslama ve Sicil

1- Sicil Tutma ne demektir?

Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişiler ile 6’ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan kişilere ait bilgilerin kaydının tutulması, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuya açıklanması faaliyetlerini ifade etmektedir.

2- Sicil bilgileri kapsamında hangi bilgiler işlenmektedir?

Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışan sicil bildirimine konu personele ait; lisanslar bilgileri, mevcut iş bilgisi, geçmiş iş tecrübeleri, işlem yasaklı olup olmadığı, eğitim durumları vb. bilgiler işlenmektedir.

3- Sicil bilgileri kamuya açıklanmakta mıdır?

Evet, Lisanslama Tebliğinin “Kamuya açıklama” başlıklı 21’inci maddesi kapsamında lisans almaya hak kazanmış kişilerin lisanslarına ilişkin bilgiler Kuruluşumuz internet sitesinde kamuoyunun erişimine açık tutulmaktadır.

4- LSTS’de yer alan ‘İş Bilgileri’ kimler tarafından doldurulabilir?

LSTS “İş Bilgileri” ekranında yer alan bilgiler, sicil bildirimleri kapsamında sermaye piyasası kurumlarının veya halka açık ortaklıkların LSTS’de işlem yapmaya yetkili kişileri tarafından doldurulmaktadır. Bireysel olarak kişiler bu alanda işlem yapamazlar.

5- LSTS’de kayıtlı kişisel, iletişim veya eğitim bilgileri nasıl güncellenebilir?

Aday tarafından SPL Başvuru Sistemi ’nde yer verilen kişisel, iletişim veya eğitim bilgileri otomatik olarak LSTS’ye aktarılmaktadır. Bu nedenle söz konusu bilgilerin güncellenmesi LSTS’den değil, yine adaylar tarafından SPL Başvuru Sistemi’nden gerçekleştirilmektedir.

Ancak, adayın SPL Başvuru Sistemi’nde kayıtlı cep telefon numarası ve e-posta adresi de değişmiş ise; iletişim bilgilerinin güncellenmesi talebini içeren imzalı dilekçe ve ekinde de kimlik fotokopisini info@spl.com.tr adresine elektronik posta yoluyla iletmeleri halinde İletişim bilgilerinde güncelleme işlemi Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilir.

6- LSTS şifresi unutulması durumunda yeni şifre nasıl alınabilir?

LSTS şifresiyle SPL Başvuru Sistemi şifresi aynı olup LSTS şifresinin unutulması durumunda SPL Başvuru Sistemi  üzerinden “Parolamı Unuttum” bölümünden yeni şifre oluşturulabilmektedir.

7- LSTS ile ilgili konularda yardım almak için nasıl iletişime geçebilirim ?

LSTS ile ilgili konularda yardım almak için Kuruluşumuza  

-0850 532 3434 numaralı Uzman Danışma Hattı’nı arayarak,

info@spl.com.tr adresine elektronik posta ileterek,

ulaşabilirsiniz.

1- Lisans belge başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Lisans belge başvurusuna ilişkin işlem adımları aşağıda verilmiştir.

 1. SPL Başvuru Sistemi üzerinden giriş yapıldıktan sonra “Lisanslarım” sekmesine tıklanır.
 2. Başvurulmak istenen lisansın yanında yer alan “Lisansa Başvur” butonuna tıklanarak başvuru işlemi başlatılır.
 3. “Lisans Belgesi Teslimat Tercihiniz” kısmından lisansın teslim alınacağı seçenek belirlenir.
 4. “Mezuniyet Bilgileri” bölümünden gerekli bilgiler girilir ve “Mezuniyet Belgesi Yükle” butonuna tıklanarak e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilen barkodlu Mezun Belgesi* sisteme yüklenir.
 5. Başvuru Beyan Formu ve yüklenen evrak SMS onay kodu girilerek elektronik olarak onaylanır.
 6. Ödeme adımına geçilerek gerekli lisans başvuru ücreti kredi kartı/banka kartı ile ödeme işlemi yapılır.
 7. Ödeme işlemi başarıyla gerçekleştirilip “Lisans Başvurunuz Alındı” mesajı görüldükten sonra başvuru işlemi tamamlanır. Bu aşamadan sonra Kuruluşumuza herhangi bir evrak gönderilmez.

*Mezun Belgesi’ni e-Devlet’ten temin edemeyen adayların, yükseköğretim mezuniyet durumunu gösteren diplomalarının noter onaylı örneğini Kuruluşumuza sunmaları gerekmektedir.

2- Lisans belgesinin teslim tercihi nasıl değiştirilebilmektedir?

Lisans belgesinin teslim tercihine ilişkin değişiklik, imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisiyle birlikte Kuruluşumuzun info@spl.com.tr adresine elektronik posta yoluyla yapılabilmektedir.

3- Elden teslim alınacak olan lisans belgeleri bir başkası tarafından teslim alınabilir mi?

Evet, lisans belgesinin bir başkası tarafından elden teslim alınabilmesi için lisans sahibi tarafından belgenin kim tarafından teslim alınacağını belirten imzalı bir dilekçenin Kuruluşumuza iletilmesi ve teslim alacak kişiye ait nüfus cüzdanı fotokopisinin dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir.

4- Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin kendileri için lisans ve sınav faaliyetleri kapsamında ücret muafiyeti uygulanıyor mu?

Evet, lisans ve sınav faaliyetleri kapsamında ücret muafiyeti uygulanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda; şehitlerimizin eş ve çocukları ile gazilerimizin kendileri, eş ve çocukları için Kuruluşumuz lisans, sınav ve yenileme eğitimi ücretlerinde muafiyet uygulanmaktadır.

Şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınları için uygulanacak ücret muafiyetine ilişkin kapsam ve esaslar ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

1- Lisans belgesinin kaybedilmesi durumunda, yeni lisans belgesi nasıl alınmaktadır?

Kayıp olan lisans belgesinin yeniden düzenlenebilmesi için lisans belgesinin kaybolduğuna ilişkin imzalı bir dilekçe ve ekinde geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile Kayıp Lisans Yeniden Basım Ücretinin aşağıda bilgisi verilen Kuruluşumuz hesabına yatırıldığına ilişkin dekontun Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir.

Unvan: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
Şube / Hesap No: Denizbank 1. Levent – 9630-5261148-351
IBAN                 : TR63 0013 4000 0052 6114 8000 01

2- Lisansın bir geçerlilik süresi var mı?

Evet, var. Lisanslama Tebliğinin 17’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorundadırlar.

3- Lisansın geçerlilik süresi (lisans yenileme eğitim süresi) geçerse ne olur? Lisans geçerli hale tekrar nasıl getirilir?

Lisanslama Tebliğinin 18’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.

Anılan Tebliğ maddeleri uyarınca her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimi alınması gerekmektedir. Yenileme eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için internet sayfamızın “Eğitim” başlığını inceleyebilirsiniz.

4- 14 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren VII-128.7 sayılı Tebliğde yeni tanımlanan lisans adlarına denk gelen eski lisansların değişim zorunluluğu bulunuyor mu?

Hayır, VII-128.7 sayılı Tebliğden önce düzenlenen eski isimli lisansların yeni Tebliğ’de denk sayılan lisanslar ile değişim zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak, eski isimli lisanslarını yeni lisans ile değişim yapmak isteyenler SPL Başvuru Sistemi (SBS) üzerinden denk gelen lisansa başvuruda bulunabilirler.

5- Mevcut lisans adlarının İngilizce karşılıkları nedir?

Lisans adlarının İngilizce karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Lisans Türü

License Type

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Capital Market Activities Level 1 License

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

Capital Market Activities Level 2 License

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Capital Market Activities Level 3 License

Türev Araçlar Lisansı

Derivative Instruments License

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Corporate Governance Rating License

Kredi Derecelendirme Lisansı

Credit Rating License

Konut Değerleme Lisansı

Residential Real Estate Appraisal License

Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Real Estate Appraisal License

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı

Information Systems Independent Audit License

6- Yurt dışından alınan lisans belgeleri Türkiye’de geçerli midir?

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinin (VII -128.7) “Yabancı belgelerle çalışma hakkı” başlıklı 26’ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisansa tabi görevlerde çalışacak kişiler, yabancı uyruklu olduklarını veya yurt dışında finansal piyasalar alanında en az 3 yıl çalıştıklarını tevsik eden bilgi ve belgelerini Kuruluşumuza ibraz etmeleri halinde, ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları uluslararası geçerliliğe sahip aşağıda yer alan tabloda belirtilen lisanslar ile yine aynı tabloda belirtilen Kurul lisanslarını gerektiren unvan ve görevlerde çalışabilirler.

Tabloda yer almayan yabancı belgeler için ise; sertifika sahipleri tarafından Kuruluşumuza yapılacak başvuruların tarafımızca Kurula iletilmesi sonrası Kurul tarafından değerlendirilir ve Kurul bülteninde ilan edilir.

Yabancı Belgeler ve Denkliği Kabul Edilen/Çalışma Hakkı Verilen Lisanslar

   

Yabancı Belgeler

Denkliği Kabul Edilen/Çalışma Hakkı Verilen Lisanslar

The Chartered Financial Analyst Level 1

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1

The Chartered Financial Analyst Level 2

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2

The Chartered Financial Analyst Level 3

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı

General Securities Representative Examination (Series7)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1

National Commodities Futures Exam (Series 3)

Türev Araçlar Lisansı

Fundementals of Financial Services (CISI Level 2 Award in Fundementals of  Financial  Services)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Investments Operations Certificate (CISI Level 3 Certificate in Investments Operations)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

Capital Markets Programme (CISI Level 3 Certificate in Investments)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı

Certificate in Derivatives Market Strategies

Türev Araçlar Lisansı

Certified Information System Auditor (CISA)

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı

1 – Elektronik imza nedir?

Elektronik imza (e-imza), 5070 Sayılı Kanun uyarınca ıslak imza ile eşdeğer olan, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir.

2 – E-imza güvenli mi?

Evet güvenlidir. E-imza; iletilen bilginin bütünlüğünün bozulmadığını, bilginin tarafların kimlikleri doğrulanmak suretiyle iletildiğini garanti eder.

3 – E-imzanın hukuki geçerliliği nedir?

E-imza el ile atılan ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantiler. E-imza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

4 – E-imzalı sicil bildirimi nedir?

Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) üzerinden e-imza kullanılarak yapılan sicil bildirimidir.

5 – E-imzalı Beyan Formu nedir?

Sicil bildirimi yapılacak aday tarafından, LSTS üzerinden sicil bildirimi gerçekleştirmek için gerekli olan Beyan Formu’nun, e-imza ile imzalanması işlemidir.

6 – Hangi işlemlerde e-imza kullanılabilir?

 • Kurum IK Kullanıcıları tarafından tüm sicil bildirim türlerinde,
 • Sicile konu göreve başlama bildirimlerinde ilgili personel tarafından imzalanması gereken “Beyan Formu”nda,

kullanılabilir.

7 – Kurum olarak e-imza sicil bildirim işlemi yapılabilmesi için gereken işlemler nelerdir?

 • Sicil bildirim işlemlerini e-imzalı olarak yapmak isteyen kurumların  info@spl.com.tr adresi üzerinden taleplerini Kuruluşumuza iletmeleri,
 • E-imza kullanmak isteyen kurumların, bildirim formlarını imzalayacak kişiler için e-imza temin etmeleri ve “E-İmzayla İşlem Yapacak Kullanıcı Tanımlama Talep Yazısı”nı doldurarak ilgili kişileri LSTS’de tanımlatmaları,
 • E-imza için gerekli sistem gereksinimlerine sahip olunması,

 gerekmektedir.

8 – Sicil bildiriminde kurum adına kimler e-imza kullanabilir?

 • Kurum adına sicil bildirim formalarını imzalamaya yetkili kişiler ve
 • Sicile konu göreve başlama bildirimlerinde Beyan Formu’nu imzalaması gereken personel

kullanabilir.

9 – Beyan Formu’nun e-imza ile imzalanması için yapılması gereken işlemler nelerdir?

Beyan Formu’nun sicil bildirimine konu personel tarafından e-imza ile imzalanacak olması durumunda;

 • Öncelikle Beyan Formu’nu e-imza ile imzalayacak personelin e-imza veya mobil imza gibi gereksinimleri temin etmiş olması
 • LSTS’de yapılacak bildirim esnasında “Bildirim işlemi yapılacak personel tarafından e-imza ile imzalanacaktır.” tercihinin seçilmesi,

gerekir.

10 – E-imzalı sicil bildirimlerinde, personelin imzalaması gereken Beyan Formu ıslak imzalı olabilir mi?

Evet, sicil bildirimleri kurum kullanıcıları tarafından e-imza ile Beyan Formu ise ilgili personel tarafından ıslak imza ile imzalanabilir.

Ancak, söz konusu sicil bildirim işleminin onaylanabilmesi için ıslak imzalı Beyan Formu’nun mutlaka SPL’ye fiziki olarak ulaştırılması ve SPL tarafından gerekli kontrollerin yapılması gerekir. Aksi halde sicil bildirim işlemi tamamlanmamış olarak kalacaktır.

E-imzalı sicil bildirimlerinden beklenen faydaların tümüyle elde edilebilmesi için “Beyan Formu”nun da sicil bildirimine konu personel tarafından e-imza ile imzalanması önerilmektedir.

11 – E-imzalı yaptığımız bildirimlerin SPL’ye fiziksel olarak gönderilmesi gerekir mi?

Hayır. E-imza kullanarak yaptığınız bildirimlerin fiziksel olarak Kuruluşumuza gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, Beyan Formu ilgili personel tarafından ıslak imzalı olarak imzalandıysa sadece Beyan Formu’nun fiziki olarak SPL’ye iletilmesi gerekmektedir. Bunun dışında diğer belgelerin gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

12 – E-imza kullanmadan ıslak imzalı bildirim yapılabilir mi?

Evet. E-imza kullanmayan Kurumlar bildirimlerini ıslak imzalı olarak yapmaya devam edebilirler.

Sicil bildirimlerinde e-imza kullanılması, mevcut durumda kurumların talebine bağlı olup ilerleyen dönemde sicil bildirimlerinin sadece e-imza kullanılarak yapılması planlanmaktadır.

13 – SPL İmzalayıcı nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde hazırlanan ve e-imza entegratörlüğü de dâhil tamamı Kuruluşumuz tarafından geliştirilen SPL’nin uygulamalarında (LSTS, SBS vb.) ıslak imzayı gerektiren işlemlerin e-imza ile yapılabilmesi için SPL tarafından geliştirilen TÜBİTAK Kamu SM onaylı masaüstü uygulamasıdır.

14 – SPL İmzalayıcı uygulamasını kullanmak zorunlu mu?

Evet, SPL uygulamalarında e-imza ile işlem yapabilmeniz için SPL İmzalayıcı uygulamasını masa üstüne indirmeniz gerekir. Aksi halde ilgili e-imza işlemlerini yapamazsınız.

15 – SPL İmzalayıcı uygulaması bilgisayara nasıl yüklenir?

Öncellikle elektronik imzanın bilgisayarda kurulu ve sorunsuz çalıştığından emin olunduktan sonra https://lsts.spl.com.tr/splsigner/splimzalayici.zip adresinden SPL İmzalayıcı programını bilgisayara indirilebilir. İndirilen kurulum dosyasının “Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.” tarafından imzalandığından emin olunması gerekmektedir.

16 – SPL İmzalayıcı uygulamasının masa üstüne yüklendikten sonra 32-bit, 64-bit seçenekleri geldiğinde hangisi seçilmelidir?

E-imzanızın sürücüleri 32-bit veya 64-bit’ten hangisi ile kurulmuşsa bununla uyumlu olacak şekilde 32-bit veya 64-bit seçeneği seçilip setup dosyasının bilgisayara kurulması gerekir. Aksi halde e-imza işlemi yapılamayacaktır. Bununla ilgili istenirse kurumunuzun bilgi işlem bölümünden yardım alınabilir.

17 – SPL İmzalayıcı için gerekli yüklemeler yapıldıktan sonra ne yapılması gerekir?

Bu işlemlerden sonra LSTS üzerinden e-imza işlemlerine başlanabilir. Bunun için öncelikle e-imzanızı bilgisayara takılıp SPL İmzalayıcı programını başlatılması gerekmektedir. Bu işlem sonrasında LSTS üzerinden bildirimleri ilgili menüden elektronik imzayla kolayca imzalanabilir.

18 – Uygulamayı açıldığında “ERR775-23784 Bilgisayarınızda takılı e-imza bulunamadı” hatası alındığında ne yapılmalı?

Temin edilen elektronik imza cihazınızı bilgisayara kurulması ve SPL İmzalayıcıyı çalıştırdığı esnada bilgisayara takılması gerekmektedir. Yenile butonuna tıklanıldığında sertifika bilgileri ekranda gözükecektir.

19 – SPL İmzalayıcı hangi işletim sistemlerinde çalışmaktadır?

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda çalışmaktadır. Farklı bir işletim sistemi yüklü bilgisyarların için Mobil İmza kullanılmalıdır.

20 – E-imza nasıl temin edilir?

BTK tarafından onaylı nitelikli elektronik sertifika sağlayıcılarının listesi aşağıda yer almaktadır. Listelenen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) veya yetkili bayilerinden temin edilebilir.

Elektronik imza PTT aracılığıyla da temin edilebilmektedir. Detaylı bilgiler: http://pttkep.gov.tr/sayfalar/e-imza adresinde yer almaktadır

Eğer kamu kurumunda çalışıyorsanız ve imzanızı kurum içi ve kamu kurumları arasında işlemlerde kullanacaksanız, sertifikanızı Başbakanlık Genelgesi gereği TÜBİTAK UEKAE’den temin etmelisiniz. Bunun için çalıştığınız kurumun TÜBİTAK UEKAE’ye kurumsal başvuru yapması gerekir. 

21 – Yurt dışından temin edilen elektronik imzalar Türkiye’de geçerli mi?

SPL sistemlerinde kullanılmak üzere sadece 11’inci maddede yer alan BTK olaylı ESHS’ler aracılığıyla üretilen elektronik imzalar temin edilmeli ve kullanılmalıdır.

22 – Elektronik sertifikanın kullanım süresi sınırlı mıdır?

Evet. Her elektronik sertifikanın açık olarak belirtilen bir kullanıma başlama ve bitiş zamanı vardır. Çoğu uygulamalar, elektronik sertifikalarla işlem yapmadan önce sertifikanın geçerlilik süresini kontrol ederler. Genelde bu süre bir yıl ile üç yıl arasında değişmektedir.

23 – Mobil imza ile elektronik imza arasındaki fark nedir? Mobil imza da elektronik ortamda yapılan işlemlere hukuksal geçerlilik sağlar mı?

Mobil imza, mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imza olarak tanımlanabilir. Mobil elektronik imzanın, elektronik imzadan tek farkı elektronik imza oluşturma aracı olarak mobil bir cihaz içerisine bulunan SIM kartın kullanılmasıdır. Elektronik imzaya ilişkin mevzuat mobil elektronik imzayı da kapsadığı için mobil elektronik imza da elektronik ortamda güvenli elektronik imzanın sağladığı hukuksal geçerliliği sağlar.

24 – Mobil imza nasıl temin edilir?

Mobil Operatörler (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) tarafından sunulan bir hizmettir, operatörlerin işlem yapmaya yetkili abone merkezlerinden temin edilebilir. Mobil imza hizmetinden faydalanabilmek için SIM kartınızın mobil imza uyumlu 128K SIM olması gerekmektedir. Her bir telekom şirketinin talep ettiği işlemler farklı olup ayrıntılı bilgiye kurumların internet adreslerinden ulaşılabilir.

Türk Telekom Mobil İmza

Turkcell Mobil İmza

Vodafone Mobil İmza

25 – Mobil imza nasıl ücretlendirilir?

Başvuru esnasında eğer 128K özellikli SIM karta sahip değilseniz bir defaya mahsus SIM kartı değişikliği ücreti ödenir. Aboneliğiniz başlatıldıktan sonra mobil imzayı kullandığınız ay kadar aylık bazda ücretlendirilir. Faturasız hatlar için haftalık bazda ücretlendirme yapan operatörler de bulunmaktadır. Ücretlerle ilgili detaylara mobil operatörünüzün web sayfasından ulaşılabilir.

26 – Mobil imzayı kullanabilmek için telefona veya bilgisayara uygulama yüklenmesi gerekiyor mu?

Mobil imza işlemlerinde cep telefonunuz veya bilgisayarınıza herhangi bir uygulama kurmanız gerekmez. İşlemleri gerçekleştirebilmek için telefonunuzun yanınızda olması ve mobil imza şifrenizi bilmeniz yeterlidir.

27 – Telefon hattım benim üzerime kayıtlı değil, mobil imzayı kullanabilir miyim? Mobil imzanın kullanılabilmesi için telefon hattının imzalayacak kişinin üzerine olması gerekir mi?

Kullanılan operatöre göre farklılık göstermektedir. Mobil imza için kullandığınız hattın kendi üzerinize olma şartı aramayan operatörler bulunmaktadır. İşlemler esnasında abone merkezine hat sahibi ile birlikte başvuru yapılması zorunludur. Ayrıntılı bilgiye operatörlerin internet adreslerinden ulaşılabilir.

28 – Mobil imza şifremi belirlerken nelere dikkat edilmelidir?

Kanunen şifrenizle yapılan işlemler, sizin tarafınızdan yapılmış sayılır. Mobil İmza şifrenizi başkaları tarafından kolayca tahmin edilemeyecek karmaşık bir şifre olarak belirlemeniz ve başkaları ile paylaşmamanız tavsiye edilir.

29 – İşlemin parmak izi nedir?

Her bir imzalama işleminde, o işleme özel 10 adet dörtlü rakam ve harf dizisinden oluşan bir işlem parmak izi oluşturulur.  Güvenlik için imza tamamlamadan önce, telefon ekranında görüntülenen parmak izinin, SPL Mobil imza ekranlarındaki işlem parmak izi ile aynı olması gerekmektedir.

30 – Telefonum çalındı/kayboldu. Ne yapmalıyım?

Mobil İmza şifrenizi sizden başka kimse bilmediği için telefonunuz çalınsa bile güvende olursunuz. Mobil imzayı kullandığınız operatörü arayarak en kısa sürede kapatma işlemlerini gerçekleştirilmelidir.

31 – Bir belgeyi mobil imza kullanarak nasıl imzalanabilir?

Uygulama ara yüzünde imzalanmak istenilen belge seçilerek mobil imza ile imzalama butonuna basılır. Çıkan ekranda operatör ve telefon numarası bilgisi girilip e-İmzala butonuna tıklanılır. Bir süre sonra telefonun ekranında mobil imza uyarısı çıkar ve ardından işlemine ait parmak izi görüntülenir. Telefonda görüntülenen parmak izi ile uygulama sayfasında görüntülenen parmak izi bilgisi aynı olduğu teyit edildikten sonra telefonda mobil imza şifresinin girilmesi gerekir. Böylece imzalama işlemi tamamlanmış olur.

32 – Herhangi bir telefondan mobil imza kullanılabilir mi?

Eski teknolojiye sahip bazı cihazlar mobil imzayı desteklememektedir. Ayrıntılı listeye operatörlerin internet adreslerinden ulaşılabilir.

33 – E-imzanın hukuki sonuçları nelerdir?

Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir. Ancak kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin Güvenli Elektronik İmza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Diğer bir deyişle, kanunların merasimi ya da üçüncü tarafların şahitliğini gerek gördüğü emlak alım satımı, veraset ve intikal, evlenme gibi işlemler e-imza ile gerçekleştirilememektedir.

34 – E-imza ile ilgili soru ve sorunlar nereye iletilebilir?

E-imza ile ilgili soru ve sorunlar için Kuruluşumuzun;

-0850 532 3434 numaralı Uzman Danışma Hattı’nı arayarak,

info@spl.com.tr adresine elektronik posta ileterek,

spl.com.tr internet sayfamızın “İletişim” bölümünden mesaj göndererek,

– Sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışıyorsanız kurumunuzun insan kaynakları yetkililerine ulaşarak,

bildirebilirsiniz.

Sınav

1- Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) Nedir?

e-LS, Kuruluşumuz tarafından düzenlenen sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavlarının Kuruluşumuz Sınav Merkezlerinde elektronik ortamda bilgisayar üzerinden yapılmasıdır.

2- e-LS Nerede ve Hangi Tarihlerde Yapılmaktadır?

e-LS, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Antalya ve Erzurum illerinde aşağıda bilgileri yer alan sınav merkezlerinde yapılmaktadır:

 • SPL İstanbul Sınav Merkezi
  Adres: 19 Mayıs Mahallesi Hrant Dink Sokağı No:70 34363 Şişli / İstanbul
 • SPL Ankara Sınav Merkezi
  Adres: YDA Center A Blok Kat: 27 No: 860, Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 9/A, Çankaya / ANKARA
 • SPL İzmir Sınav Merkezi
  Adres: The Mercer, Kat:1 Ofis No:5, Akdeniz Mahallesi Halit Ziya Bulvarı No:1 Konak / İZMİR
 • SPL Gaziantep Sınav Merkezi
  Adres: Koluman Tower Kat:17 Ofis No:40, Zeytinli Mah. 79006 Sk. No:3 Şehitkamil / GAZİANTEP
 • SPL Samsun Sınav Merkezi
  Adres: Yavuz Tuna Center, Cumhuriyet Mahallesi 37. Sokak No:1/A Atakum / SAMSUN
 • SPL Antalya Sınav Merkezi
  Adres: Time Plaza 2, Ofis No:10 (204), Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı No:29 Muratpaşa / ANTALYA
 • SPL Erzurum Sınav Merkezi
  Adres: Aydın Araz İş Merkezi, Lalapaşa Mahallesi Akif Hoca Sk. Bina No:1 Kat:4 İç Kapı No:14 Yakutiye / ERZURUM

e-LS’ye, “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden her zaman başvuru yapılabilmektedir.

3- e-LS’de İstenilen Tarih ve Saatte Sınava Girilebilir mi?

Her bir sınav konusu için ekrana gelen takvimden, sınava girilmek istenilen tarih ve saat seçimi adaylar tarafından işaretlenerek belirlenmektedir. Adaylar, takvimde görüntülenen sınav tarih ve saat seçeneklerinden kendileri için uygun olan zamanı seçebileceklerdir. Başvuru sırasında adaylar tarafından, her bir sınav konusu için ayrı olmak üzere, sadece kontenjanı müsait olan oturumlar için tarih ve saat seçimi yapılabilecektir.

Soru bankasının mevzuata uygun olarak yenilenmesi ve teknik altyapıda yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle Ocak ve Temmuz aylarında e-LS düzenlenmemektedir. Adayların e-LS ye başvuruları sırasında söz konusu hususu dikkate almaları önemlidir.

4- e-LS’ye, sınav gününden en az kaç gün önce başvuruda bulunabilirim?

Adaylar, sınav kontenjanında yer olması durumunda sınav tarihinden 2 gün öncesine kadar başvuruda bulunabilirler.

5- e-LS’de Sınav Başvurusunda Kontenjan Sınırı Var mıdır?

Evet, her oturum için aynı anda sınava alınacak aday sayısı kontenjan ile sınırlıdır.

6- e-LS’de Bir Günde Kaç Adet Sınav Konusundan Sınava Girilebilir?

Adaylar, bir günde en fazla 6 sınav konusundan sınava girebilirler.

7- e-LS’ye Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Sınav başvuruları sadece “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden yapılabilmektedir.

Lisanslama sınavlarına ilk defa katılacak adayların öncelikle “SPL Başvuru Sistemi” ne üye olmaları gerekmektedir. Daha önce “SPL Başvuru Sistemi” ne üye olan adayların tekrar üye olmasına gerek bulunmamaktadır. Başvurulara ilişkin detaylı bilgilere, e-LS Kılavuzu’ndan ulaşılabilir.

8- e -LS’de Sınav Türü Altında Yer Alan Sınav Konularının Tamamının Seçilmesi Gerekir mi?

Sınavlarda girilecek sınav türüne ait tüm sınav konularının seçilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Adaylar istedikleri sınav türüne ait sınav konusunu/konularını seçebilirler. 

9- e-LS’ye Katılmak İçin Mezuniyet Şartı Var mıdır?

Sınavlara katılmak için belirlenmiş mezuniyet şartı bulunmamaktadır.

Mezuniyet şartı, sadece lisans belgesi alım aşamasında aranmaktadır.

10- e-LS’de Sınava Girerken Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler Nelerdir?

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi (aday tarafından “SPL Başvuru Sistemi”ne Kılavuzda belirtilen şartları sağlayan fotoğraf yüklenerek yazıcıdan alınacaktır) ve

Geçerli Kimlik Belgesi (Aşağıda sıralanan kimlik belgelerinden biri)

 • Fotoğraflı ve soğuk damgalı T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı,
 • T.C. Kimlik Kartı,
 • T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
 • Süresi geçerli pasaport,
 • Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi.

Yukarıda belirtilenlerin dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartı vb.), sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir

11- e-LS İçin Gerekli Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınabilir?

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, e-LS başvurusu tamamlandıktan hemen sonra veya sınav tarihine kadar “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden adaylar tarafından yazıcı aracılığı ile alınır.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi adaylara ayrıca gönderilmez.

12- e-LS Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde Yer Alan Fotoğrafın Özelliği Nasıl Olmalıdır?

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi’nde; adayın yüzünü açık bir şekilde gösteren, sınav gözetmenlerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön profilden çekilmiş, adayın dışında başka bir kimse veya objenin yer almadığı güncel bir fotoğrafın olması gerekmektedir.

Sınav günü sınav gözetmenlerinin adayı tanımasında önemli olması nedeniyle adayın fotoğraftaki makyaj, saç, bıyık, gözlük gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır.

13- SPL Başvuru Sistemi Üzerinde Kayıtlı Fotoğrafın Geçerlilik Süresi Var mı?

Evet, “SPL Başvuru Sistemi”ne yüklenen fotoğrafların geçerlilik süresi fotoğrafın sisteme yüklenme tarihinden itibaren 6 aydır. Yükleme tarihi 6 ayı geçen fotoğraflar sistem tarafından kullanılmayacak olup Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi’nin alınabilmesi için yukarıda belirtilen özelliklerde yeni bir fotoğrafın adaylar tarafından yüklenmesi gerekmektedir.

14- e-LS’de Sınav Başlama Saatinden Ne Kadar Zaman Önce Sınav Merkezinde Olmak Gerekir?

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav salonuna giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların başvuru sırasında tercih etmiş oldukları sınav merkezinde sınav oturumunun başlama saatinden en az 15 dakika önce hazır bulunmaları zorunludur. Her ne sebeple olursa olsun, sınav oturumu başladıktan sonra gelen hiçbir aday kesinlikle sınava alınmayacağından adayların bu hususa dikkat etmeleri önemle tavsiye edilir.

15- Lisans Almak için Sadece Sınavlardan Başarılı Olmak Yeterli midir?

Sınavlarda başarılı olmak, sınavına girilen lisansın alınabilmesi için yeterli değildir. Lisans alınabilmesi için VII-128.7 sayılı Tebliğ uyarınca belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavından başarılı olunması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezuniyet şartı aranmaktadır. Lisans almak için gerekli olan belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartı sınavdan sonradan da sağlanabilir.

16- e-LS’de Başarılı Olabilmek İçin Geçme Notu Ve Ortalama Ne Olmalıdır?

Sınavlarda başarılı sayılmak için başvurulan lisanslama sınavına ait sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve ilgili lisanslama sınavına ait tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.

17- e-LS’ye Yılda Kaç Kere Girilebilir?

e-LS’de girilecek sınav konusu sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak daha önce girilen sınav konusundan tekrar sınava girebilmek için aradan 60 gün geçmesi gerekmektedir.

18- e-LS’ye Başvuruda Bulunulması Fakat Sınava Girilmemesi Durumunda Aynı Sınav Konusundan En Erken Ne Zaman Başvuruda Bulunabilir?

Sınav başvurusunda bulunulması fakat sınava girilmemesi halinde 60 gün kuralı uygulanmamaktadır. Adaylar, sınav oturum kontenjanlarına göre istenilen sınav tarihi ve seansı seçebilir.

19- e-LS ve Kâğıt Ortamda Girilen Sınavlar Arasında 60 Gün Kuralı Uygulanmakta mıdır?

Hayır. Kâğıt ortamda yapılan lisanslama sınavlarına katılanlar, sınav tarihlerinden önceki veya sonraki 60 gün içinde yapılacak e-LS’ye girebilirler. Aynı şekilde e-LS’ye giren adaylar 60 gün beklemeksizin kâğıt ortam sınavlarına girebilirler.

20- e-LS Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Ücret tarifeleri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

21- e-LS Ücreti Nereye ve Nasıl Ödenir?

Adaylar, sınav ücretini “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden sınav başvurusu esnasında kredi kartı veya banka kartı ile ödemeleri gerekmektedir.

* Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilmesi için söz konusu kartların 3D Secure işlemlerine açık olması, açık olmayanlar için ise kartın bankasından bu özelliğin açtırılması gerekmektedir.

22- e-LS Başvuru Ücreti İadesi Yapılabilir mi?

Hayır, sınav ücreti hiçbir nedenle iade edilmez.

Sınav ücretini ödediği halde her ne sebeple olursa olsun sınav başvurusundan vazgeçen, yanlışlıkla sınav başvurusunda bulunan, sınava girmeyen veya herhangi bir şekilde sınav ücretini yatırdığı halde herhangi bir nedenle sınava başvurmayan veya başvuramayan, ödeme işlemi gerçekleştikten sonra seçmiş olduğu sınav konusunu başka bir sınav konusu ile değiştirmek isteyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, başvurusu geçersiz sayılan veya reddedilen adayların ödedikleri ücretler iade edilmez ve aynı başvuru döneminde veya daha sonra düzenlenecek sınavlara devredilmez.

23- e-LS Başvuru Ücretine İlişkin Fatura Nasıl Alınabilir?

Adayların e-LS başvuru ücretlerine ilişkin faturaları, e-Arşiv fatura uygulaması kapsamında Kuruluşumuz tarafından düzenlenerek adayın “SPL Başvuru Sistemi”nde bulunan e-posta adresine otomatik olarak iletilmektedir. Ayrıca, “SPL Başvuru Sistemi”nin “Faturalarım” bölümünden adaylar tarafından istenildiği zaman alınabilir.

24- e-LS’de Başvuru Yapılan Sınav Konusu Başka Bir Sınav Konusu İle Değiştirebilir mi?

Hayır, adaylar ödeme yaparak sınav başvurusunu tamamladıktan sonra “SPL Başvuru Sistemi”nden ilgili sınav başvurusunu/başvurularına ilişkin seçilen sınav konuları üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazlar.

25- e-LS’de Başvuruda Bulunulan Sınav Konusu İçin Sınavın Tarihi ve/veya Saatinde Değişiklik Yapılabilir mi?

Evet adaylar, başvurusunu tamamladıkları sınav konusunun sınav tarihi ve/veya saatinde, 1 defaya mahsus olmak üzere, sınav tarihinden 15 gün öncesine kadar SPL Başvuru Sistemi üzerinden değişiklik yapabilirler.

26- 20 Gün Sonrası İçin Başvuruda Bulunulan Sınavın Tarihi ve/veya Saatinde Değişiklik Yapılabilir mi?

Evet adaylar, başvurdukları aynı sınav konusunun seçili olan sınav tarihi ve/veya saatinde, sınav tarihinden 15 gün öncesine kadar değişiklik yapabilirler.

27- Sınav Tarihine 7 Gün Kalan Sınav Konusu İçin Sınav Tarihi ve/veya Saatinde Değişiklik Yapılabilir mi?

Hayır, sınav tarihine 15 günden daha kısa süre kalan sınav konularında, sınav tarihi ve/veya saati değişikliği yapılamaz.

28. e-LS’de Başvuruda Bulunulan Sınav Merkezinde Değişiklik Yapılabilir mi?

Hayır, adaylar başvurusunu tamamladıkları sınava ilişkin sınav merkezi değişikliği yapamazlar.

29- Yeni e-LS Tarihi, İlk Seçilen Sınav Tarihinden Sonrası Olarak Değiştirilebilir mi?

Evet adaylar, e-LS tarihi 15 gün ve sonrası olan sınavların tarihi kontenjanın müsait olması durumunda, değişikliğin yapılacağı günden sonraki günlere değiştirilebilirler.

30. Yeni e-LS Tarihi, İlk Seçilen Sınav Tarihinden Önceki Tarih Olarak Değiştirilebilir mi?

Evet adaylar, e-LS tarihi 15 gün ve sonrası olan sınavların tarihi kontenjanın müsait olması durumunda, değişikliğin yapılacağı günden sınav tarihine en az 2 gün olması koşuluyla, önceki bir tarihi seçerek değiştirilebilirler.

31- e-LS Tarihi ve/veya Saatini Değiştirdikten Sonra Yapılması Gereken Herhangi Bir İşlem Var mıdır?

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini oluşturduktan sonra sınav tarih ve/veya saatinde değişiklik yapan adayların, SPL Başvuru Sistemi üzerinden Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerini tekrar oluşturmaları gerekmektedir.

32- e-LS’de SPL Tarafından Hangi Hesap Makinelerinin Kullanımına İzin Verilmektedir?

Hesaplama gerektiren sınav konuları için adaylara aşağıdaki tabloda belirtilen üç farklı marka ve modelde finansal hesap makinesi Kuruluşumuz tarafından verilecektir.

Marka

Model

CASIO

FC-200V

TEXAS INSTRUMENTS

BA II Plus Business Analyst

HP

HP 17BII + Financial Calculator

SPL tarafından, verilecek olan finansal hesap makinelerinin kullanımına ilişkin olarak sınav öncesinde veya sınav sırasında herhangi bir eğitim veya bilgi verilmeyecektir.

33- e-LS’de Sınava Girerken Adayların Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç ve Gereçler Nelerdir?

Her türlü hesap makinesi, cep telefonu, çanta, cüzdan, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), kalem, silgi, kalemtıraş, aday tarafından getirilmiş müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla; cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; alfabetik tuş takımı olan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla; yiyecek, ilaç vb. gıda maddeleriyle ve her türlü sıvı içerikli maddelerle sınava girmeleri ve yanlarında bulundurmaları kesinlikle yasaktır. Söz konusu araç ve gereçleri sınav salonunda bulundurmak sınav kurallarına aykırılık olarak değerlendirilecek olup bulunduran adaylar hakkında sınav gözetmenlerince tutanak tutulur.

34- e-LS’ye Yabancı Uyruklu Adaylar Katılabilir mi?

e-LS’ye yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler. Sınavlar, Türkçe olarak yapılmaktadır. 

35- Yabancı Uyruklu Adaylar Sınavlara Nasıl Başvuru Yapabilir?

Yabancı uyruklu vatandaşlar, sınav başvurularını Kuruluşumuzla irtibata geçerek Kuruluşumuzca kendilerine verilecek olan 11 haneli bir numara ile “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden gerçekleştirebilir. Bu aşamada yabancı uyruklu vatandaşlardan söz konusu taleplerine ilişkin dilekçe ve ekinde pasaportlarının yeminli tercümeden geçmiş noter onaylı örneği talep edilir.

36- e-LS’de Engel Durumu ve Sağlık Sorunu Bulunan Adayların Sınav Başvuru İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Engel durumu veya sağlık sorununu bildirmiş olan ve söz konusu durumları Kuruluşumuz tarafından onaylanmış adayların, sınav ve sınav konusu seçme işlemleri diğer adaylarla aynı olup sınav tarihi ve saati kayıt işlemleri (Oturum Seçimi) diğer adaylardan farklılık göstermektedir.

Engel durumu veya sağlık sorununu bildiren adayların kayıt işlemleri Kuruluşumuz tarafından yapılacak olup kendileri için hazırlanmış olan fiziki sınav ortamının müsaitlik durumu göz önünde bulundurularak girilebilecek sınav tarih ve saati hakkında adaya bilgi verilecektir. Söz konusu adaylar, Kuruluşumuz tarafından kendilerine bildirilen tarihte ve saatte sınava girebileceklerdir.

37- Adaylar e-LS’de Hesap Makinesi ve/veya Müsvedde Kâğıt ve/veya Kalem Getirebilir mi?

Hayır, adaylar tarafından sınav salonuna hesap makinesi müsvedde kâğıt veya kalem getirilmesi yasaktır. Kuruluşumuz tarafından talepte bulunan adaylara hesaplama gerektiren sınavlar için finansal hesap makinesi, müsvedde kâğıt ve kalem verilmektedir.

38- e-LS’de Sınav Süresi Ne Kadardır? 

Her bir sınav konusuna ilişkin sınav süresi 45 dakikadır.

39- e-LS’de Sınav Başladıktan Sonra Adaylar İstediği Zaman Çıkabilir mi?

Hayır, sınavın başlamasından sonra 15 dakika içinde, sınavlarını tamamlasalar dahi adayların salondan çıkmalarına izin verilmez.

40- e-LS’de İşaretlenen Cevaplar Değiştirilebilir mi? Ayrıca, İstenilen Sorudan Başlanabilir Mi?

Evet, sınavda verilen cevapların değiştirilmesi ve istenilen sorudan cevaplanmaya başlanması mümkündür.

Adaylar, ekranda yer alan “Soru Listesi” butonuna basarak tüm soruların listesini, her bir soruda işaretlenen cevap seçeneğini ve soruların cevaplayıp cevaplamadığını topluca görüntüleyebilirler.

41- e-LS Sonuçları Ne Zaman ve Nereden Açıklanır?

Adaylar, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 3 iş günü sonra “SPL Başvuru Sistemi”ne giriş yaparak öğrenebilir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmemektedir.

Bununla birlikte; hakkında tutanak tutulan adaylar, ilgili sınav tutanaklarının değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

42- e-LS’de Sınav Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir?

Sınav sonuçlarına itirazlar, “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden “Sonuç İtiraz Formu” doldurularak elektronik ortamda yapılır. Sınav sonuç itirazlarının; ilgili sınav konusuna ait sınav sonucunun “SPL Başvuru Sistemi”nde açıklanmasını izleyen (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) 7 iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir.

Bu süre içerisinde SPL kayıtlarına girmeyen itirazlar, ödeme işlemi tamamlanmamış itirazlar, posta yolu veya elektronik posta üzerinden yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

43- e-LS’de Sınav Sonuç İtirazı Ücreti Ne Kadardır Ve Söz Konusu Ücret Nasıl Ödenir?

Ücret tarifeleri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav itiraz ücreti ödemeleri 3D uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden yapılmaktadır.

44- Geçerli Not Almak Amacıyla Girilen Sınavlarda Daha Düşük Not Alınması Durumunda Hangi Not Geçerli Olur?

Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini korur.

44- e-LS’ye Gelmeden Önce Sınavın Yapılış Şekline İlişkin Adaylara Yardımcı Olacak Bir Doküman Veya Görsel Var Mıdır?

Evet, adaylar, sınava gelmeden önce “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden ‘Elektronik Sınav Sistemi Demosu’nu inceleyebilirler. Söz konusu demo geçmiş sınav sorusu veya soruların zorluk derecesine ilişkin olmayıp, ekran kullanımına ilişkindir.

45- Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin kendileri için lisans ve sınav faaliyetleri kapsamında ücret muafiyeti uygulanıyor mu?

Evet, lisans ve sınav faaliyetleri kapsamında ücret muafiyeti uygulanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda; şehitlerimizin eş ve çocukları ile gazilerimizin kendileri, eş ve çocukları için Kuruluşumuz lisans, sınav ve yenileme eğitimi ücretlerinde muafiyet uygulanmaktadır.

Şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınları için uygulanacak ücret muafiyetine ilişkin kapsam ve esaslar ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.