Skip links

İlgili Mevzuat

İlgili Mevzuat

Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri

 1. Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 68)
 2. Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2)
 3. Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9)
 4. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1)
 5. Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği (V-102.1)
 6. Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)
 7. Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)
 8. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)
 9. Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
 10. Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik
 11. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)
 12. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)
 13. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)
 14. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3)
 15. İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-60.1)
 16. Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)
 17. Kurulun i-SPK.128.7 (17.07.2014 tarihli ve 22/735 sayılı) Sayılı İlke Kararı
 18. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)
 19. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5)
 20. Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)
 21. Pay Tebliği (VII-128.1)
 22. Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.2)
 23. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III -56.1)
 24. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)
 25. Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3)
 26. Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (VIII-No: 51)
 27. Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)
 28. Kurul Kararları ve İlke Kararları
 29. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü
 30. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü
 31. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)
 32. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)
 33. Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)
 34. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber
 35. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)
 36. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)
 37. Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber