Skip links

Tecrübe Sürelerine İlişkin Lisans Görev Tablosu


Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) 2014/24 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan Kurulun i-SPK.128.7 (17.07.2014 tarihli ve 22/735 sayılı) sayılı ilke kararı gereğince, sermaye piyasası katılımcılarının bilgilendirilmesi amacıyla, Kurulun tebliğlerinde sermaye piyasasında çeşitli unvan ve görevlerde çalışacak personel için çalışma koşulu olarak aranan tecrübe sürelerine ilişkin tabloya buradan ulaşabilirsiniz.