Skip links

Sicil Bildirim Türleri


1- Sicile Konu Göreve Başlama Bildirimi

Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar, lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişilerin ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan personelin işe başlaması, keyfiyeti izleyen 10 iş günü içerisinde Kuruluşumuza bildirmek zorundadırlar.

2- Sicile Konu Görevden Ayrılma Bildirimi

Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar, lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişilerin ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan personelin işten ayrılması, keyfiyeti izleyen 10 iş günü içerisinde Kuruluşumuza bildirmek zorundadırlar.

3- Sicile Konu Görev/Hizmet Birimi Değişikliği Bildirimi

Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar, lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişilerin ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan personelin, unvan ve görevinin değiştirilmesi, keyfiyeti izleyen 10 iş günü içerisinde Kuruluşumuza bildirmek zorundadırlar.

4- Yeni Hizmet Birimi Açma Bildirimi

Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar, lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişilerin ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan personelin sicil takibinin yapılabilmesini teminen sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütüldüğü yeni bir yerleşim yeri açılması durumunda ilgili yerleşim yerine ilişkin bilgileri Kuruluşumuza bildirmesi gerekir.

5- Hizmet Birimi Faaliyet Sonlandırma Bildirimi

Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar, lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişilerin ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan personelin sicil takibinin yapılabilmesini teminen sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütüldüğü ilgili yerleşim yerindeki faaliyetleri sonlandırması durumunda yapılan bu sonlandırmaya ilişkin bilgileri Kuruluşumuza bildirmesi gerekir.

6- Hizmet Birimi İletişim Bilgileri Değişikliği Bildirimi

Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar, lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişilerin ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan personelin sicil takibinin yapılabilmesini teminen sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütüldüğü ilgili yerleşim yerinin iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda yapılan bu değişikliğe ilişkin bilgileri Kuruluşumuza bildirmesi gerekir.