Skip links

Eğitimlerimiz

SERMAYE PİYASASINDA KAMUYU AYDINLATMA İLKESİ VE KAMUYU AYDINLATMA BELGELERİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK

UFRS – TFRS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARIN OKUNMASI

ŞİRKET DEĞERLEMEDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ

ENFLASYON MUHASEBESİ

START-UP EKOSİSTEMİ VE ERKEN AŞAMA START-UP’LARIN DEĞERLEMESİ: PRATİK YAKLAŞIM