Skip links

Kurumsal Kimlik

Logo Kavramsal​

Lisans verme, lisans sahibi kişilerin sicilini tutma ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemekle yetkilendirilmiş bir kurum olarak logomuz eğitim, finans ve güven kavramları üzerine inşa edildi. Amblem, mum grafik ve kurumun deneyimleri baz alınarak tasarlandı. Merkezde bulunan öğe grafik yapısını yansıtırken sağ ve soldaki öğeler, geçmişten edindiğimiz bilgi ve deneyim ile geleceğe kavramlarını üstlenmektedir. Serifsiz köşeli font yapısı ile marka adı ön plana çıkartıldı. Böylece ilk bakışta kolay okunan, net ve ayakları yere basan bir logo tasarlandı ve finans ile güveni ifade eden renkler tercih edildi.

        SPL logosunun bütünü veya parçaları baştan oluşturulamaz veya değiştirilemez.
 Logonun kullanımı için çoğaltılması orijinal dökümanlar üzerinden yapılmalıdır.

 

Logo Uygulama Biçimleri


Logo uygulamalarında iki farklı kullanış biçimi bulunmaktadır. Kullanım ihtiyacına göre bu versiyonlar seçilir.

 Logotype, Brand mark ile birlikte uygulanır. Brand mark, imaj çalışmalarında kullanım ihtiyacına göre logotype’tan bağımsız olarak tek başına kullanılabilir.

Logo Güvenlik Alanı

Logo, uygulama alanlarında kullanılırken, etrafındaki güvenlik alanı her zaman korunmalıdır.
Brand mark’taki üçgen parçasının dikey oranı koruma bölgesini oluşturur.
Logonun genişliği (X) basılı işlerde 15 mm’den, dijital işlerde 45 pikselden küçük olmamalıdır.

SPL logosunun bütünü veya parçaları baştan oluşturulamaz veya değiştirilemez. Logonun kullanımı için çoğaltılması orijinal dökümanlar üzerinden yapılmalıdır.
“SPL” Logotype
(tek başına logo yerine kullanılamaz)

Lisans Dijital Rozetleri

Lisans logolarını indirmek için tıklayınız.