Skip links

Yabancı Belgeler ve Denkliği Kabul Edilen/Çalışma Hakkı Verilen Lisanslar


Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin (Tebliğ) 26’ncı maddesi uyarınca; sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisansa tabi görevlerde çalışacak kişiler, yabancı uyruklu olduklarını veya yurt dışında finansal piyasalar alanında en az 3 yıl çalıştıklarını tevsik eden bilgi ve belgelerini Kuruluşumuza ibraz etmeleri halinde, ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları uluslararası geçerliliğe sahip aşağıda yer alan tabloda belirtilen lisanslar ile yine aynı tabloda belirtilen Kurul lisanslarını gerektiren unvan ve görevlerde çalışabilirler.

Tabloda yer almayan yabancı belgeler için ise; sertifika sahipleri tarafından Kuruluşumuza yapılacak başvuruların tarafımızca Kurula iletilmesi sonrasında Kurul tarafından değerlendirilir ve Kurul bülteninde ilan edilir.

Yabancı Belgeler ve Denkliği Kabul Edilen/Çalışma Hakkı Verilen Lisanslar

Yabancı Belgeler

Denkliği Kabul Edilen/Çalışma Hakkı Verilen Lisanslar

The Chartered Financial Analyst Level 1

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1

The Chartered Financial Analyst Level 2

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2

The Chartered Financial Analyst Level 3

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı

General Securities Representative Examination (Series 7)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1

National Commodities Futures Exam (Series 3)

Türev Araçlar Lisansı

Fundamentals of Financial Services (CISI Level 2 Award in Fundementals of  Financial  Services)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Investments Operations Certificate (CISI Level 3 Certificate in Investments Operations)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

Capital Markets Programme (CISI Level 3 Certificate in Investments)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı

Certificate in Derivatives Market Strategies

Türev Araçlar Lisansı

Certified Information System Auditor (CISA)

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı