Skip links

UFRS – TFRS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARIN OKUNMASI

EĞİTİM İÇERİĞİ :

 • VUK Hükümlerine Göre Hazırlanan Mali Tabloların Özellikleri
 • VUK Değerleme Hükümleri ve Değerleme Kıstasları
 • Değerleme Hükümlerinin Genel Yapısı Mali Tabloların Oluşum Sürecine Etkisi
  MSUGT’ne Göre Hazırlanan Mali Tablolar ile TMS-TFRS Çerçevesinde Hazırlanan Mali
  Tabloların Format Olarak Farklılıkları
 • Kavramsal Çerçeve
 • Finansal Tabloların Sunumu
 • Stoklar
 • Nakit Akım Tablosu
 • Net Dönem Kârı/Zararı, Önemli Hataların Düzeltilmesi ve Muhasebe Politikalarında
  Değişiklikler
 • Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
  Ertelenmiş Vergi
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Borçlanma Maliyetleri
 • Kiralama Sözleşmeleri
 • Sektörel ve Bölgesel Raporlama
 • Hasılat
 • Fiyat Değişimlerinin Etkileri
 • Çalışanlara Sağlanan Haklar
 • Mali Tabloların Konsolidasyonu
 • Finansal Araçlara İlişkin Mali Tablolarda Açıklamalar
 • Finansal Araçların Mali Tablolarda Gösterimi
 • Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • Kurumların Mali Verilerinin ve Faaliyet Raporlarının Okunması

KİMLER KATILMALI : 

Halka açık şirketlerin muhasebe ve finans yöneticileri, muhasebe çalışanları, meslek mensupları, finansal sektör çalışanları ve
konuya ilgi duyan herkesin katılımına uygundur.

EĞİTİM TARİHİ: 23 KASIM 2023
EĞİTMEN: Prof. Dr. Barış SİPAHİ
SAAT: 10:00-17:00
ÜCRET: 1.500 TL ( KDV DAHİL)
EĞİTİM KODU: TD23
EĞİTİM YERİ: Online-Canlı(Microsoft Teams)