Skip links

İÇSEL BİLGİ YÖNETİMİ PROGRAMI

İÇSEL BİLGİLERİN AÇIKLANMASI ARACI OLARAK “ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI”

1- Özel Durum Açıklamalarının Hukuki Niteliği

2- Özel Durum Açıklamalarını Yapmakla Yükümlü Tutulanlar

A- Özel Durum Açıklamalarını Yapma Yükümlülüğü Olan Şirketler

B- Şirketlerin Özel Durum Açıklamalarını Yapma Yükümlülüğü Olan Kişiler

3- Özel Durum Açıklamalarına Konu Bilgilerin Nitelikleri

4- Özel Durum Açıklamalarının Yapılma Şekli ve Zamanı

5- Açıklanması Gereken Başlıca İçsel Bilgiler

6- İçsel Bilgilerle İlgili Özellik Arz Eden Bazı Durumlar

 •  İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler ve Bildirim Yükümlülükleri
 • İçsel Bilgilerin Açıklanmasının Ertelenmesi
 • Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
 • Haber ve Söylentiler
 • Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK

1- Sorumluluğun Öngörülme Nedenleri ve Hukuki Temelleri

2- Özel Durum Açıklamalarından Doğan Hukuki Sorumluluk Davası

 •  Hukuki Sorumluluğun Şartları
 • Dava Açabilecek Kişiler ve Sorumlu Kişiler (Aktif ve Pasif Dava Ehliyeti)
 • Sorumluluğun Nitelikleri
 • Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu
 • Davanın Türü, Yargılama Usulü, Yetkili ve Görevli Mahkeme

3- İlgili Yargı Kararlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

İÇSEL BİLGİLERLE İLGİLİ OLARAK SERMAYE PİYASASI KURULU’NA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINDAN DOĞAN İDARİ SORUMLULUK

 1. Örneklerle Konu Bazında Açıklama Yükümlülüğüne Tâbi İçsel Bilgiler
 • İhraççıyı İlgilendiren Dışsal Koşullar
 • Yönetim Kadrolarındaki Değişiklikler
 • İdari ve Adli Kovuşturma
 • Önemli Tutarda Olağandışı Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar
 • Birleşme, Devralmalar veya Pay Alım Teklifi
 • Maddi Duran Varlıklar ile İlgili İşlemler
 • İhraççının Faaliyetlerine İlişkin Değişiklikler
 • İhraççının Finansal Yapısı, Finansal Duran Varlıklar
 • Örneklerle İdari Para Cezaları Uygulaması
 • Bilgi Suistimali Suçu ve Türk Ceza Kanunu
 • Banka ve Aracı Kurumların Sorumlulukları
 • Örneklerle Şirket Yönetici ve Çalışanların Sorumlulukları
 • Örneklerle İçsel Bilgilerin Ertelenmesi Hakkında Düzenlemeler

Halka açık anonim şirketlerin yöneticileri ve çalışanları, ihraççı olan ve olmayı planlayan şirket çalışanları ve yöneticileri, şirketler hukuku alanında çalışan avukatlar ve arabulucular, borsada işlem yapan yatırımcılar, kurumsal yatırımcı niteliğine sahip şirket çalışan ve yöneticileri, aracı kurum çalışan ve yöneticileri bağımsız denetim-derecelendirme ve değerleme kuruluşu yönetici ve çalışanları, konuya ilgi duyan herkes.

EĞİTİM TARİHİ: 8-9 Mayıs 2024
SAAT: 13.30-17.30
EĞİTMENLER: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AYDOĞAN
                          Av. Yalçın Özge OKAT
ÜCRET:  3.800 TL (KDV Dahil)
EĞİTİM YERİ: Online-Canlı (Microsoft Teams)
EĞİTİM KODU: TD102

BİREYSEL BAŞVURULAR

Bireysel başvurular SPL BAŞVURU SİSTEMİ üzerinden yapılabilmektedir.

KURUMSAL BAŞVURULAR

Kurumsal satın alımlarda egitim@spl.com.tr adresi veya 0850 532 34 34 numaralı uzman danışma hattı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim kayıt formu için tıklayınız.

Hesap Bilgilerimiz

Hesap Unvanı:        Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.

Hesap No / Şube:   32150956 / Yapı Kredi Bankası Bomonti Şubesi (204)

IBAN:                       TR10 0006 7010 0000 0032 1509 56