Skip links

SPL ve CFA İş Birliği

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programına ilişkin belirlenmiş eylemler kapsamında; Ülkemiz sermaye piyasalarını ileriye taşıyacak nitelikli insan kaynağının artırılmasını ve finans alanında çalışan kamu personelinin uluslararası geçerliliği olan sertifika sahibi olmasını desteklemek amacıyla Kuruluşumuz ve CFA (Chartered Financial Analyst) Institute arasında 2015 yılından bu yana yenilenerek devam eden iş birliği anlaşmamız bulunmaktadır.

Söz konusu anlaşmaya istinaden;

 • CFA ve
 • CIPM

sertifika sınavlarına ilişkin Ülkemiz finans sektörünü düzenlemek ve denetlemek ile sorumlu olan 
 

 • Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı,
 • Sermaye Piyasası Kurulu,
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
 • Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile
 • Türkiye Varlık Fonu
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

  kamu kurumlarına her yıl 1 Eylül’de başlayan ve 31 Temmuz’da biten dönem içerisinde kullanabilecekleri genel bir burs kontenjanı (CFA sınavlarına ilişkin toplam 60’ar adet ve CIPM sınavlarına ilişkin toplam 10’ar adet) tanımlanmıştır. Bu kapsamda, ilgili kurum çalışanlarına aşağıdaki konularda destek verilmektedir:

 • CFA sertifika sınavı için bir defaya mahsus ödenmesi gereken “Standart Program Kayıt Ücreti”nden muafiyet ve indirimli sınav ücreti ile başvuru imkânı,

 • CIPM sertifika sınavı için indirimli sınav ücreti ile başvuru imkânı.

  Kuruluşumuz ile CFA Institute arasında imzalanan anlaşmaya göre Program Adı, Sınav Tarihleri ve Burs Kapsamını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Bununla birlikte; ilgili sertifika sınavlarına başvuruda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye Varlık Fonu ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda çalışan adayların;

 • Sınav tarihi itibariyle geçerli pasaporta sahip olması,
  ve aşağıdaki şartlardan en az bir tanesini sağlaması gerekmektedir:
 • Lisans diploması sahibi olunması veya seçilen sınav tarihi aralığının, lisans diploması için mezuniyet tarihinin en az 11 ay öncesinde olması (Seviye 2 sınavına kayıt olmadan lisans diploması edinilmelidir).
 • Minimum 3 ardışık yıl içinde edinilmiş en az 4.000 saat iş tecrübesi (finans alanında olma zorunluluğu yoktur) ve/veya yükseköğretim seviyesinde eğitim kombinasyonuna Seviye 1 sınavının kayıt tarihine kadar sahip olunması.

Diğer yandan; CFA Programı sınavları yalnızca İngilizce olarak sunulmaktadır. Bu kapsamda, sınavlar okuduğunu anlama ve karmaşık finansal senaryolara cevaplar oluşturma kapsamında yeterli İngilizce bilgisine sahip olmayı gerektirmektedir.

Burs başvurusunun sınava kayıt yapılmadan önce gerçekleştirilmesi gerekmekte olup başvuru sonuçlanmadan herhangi bir sınava kayıt işleminde bulunulmamalıdır.

Daha detaylı bilgi için CFA Institute internet sitesi ziyaret edilebilinir.

Söz konusu kurumlarda çalışan ve indirimli ücretlerden faydalanmak isteyen adayların başvuru taleplerini kendi kurumları aracılığıyla Kuruluşumuza iletmeleri gerekmektedir.