Skip links

Ortaklarımız

Hissedarın Unvanı Hisse Grubu Hisse Miktarı (Adet) Hisse Miktarı (TL) Oran
Borsa İstanbul A.Ş. A1.200.0001.200.00020%
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 630.000630.00011%
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 630.000630.00011%
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 2.940.0002.940.00049%
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 600.000600.00010%
Toplam  6.000.0006.000.000100%