Skip links

Kuruluş Tarihçemiz

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketi (SPL), Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından yapılan görevlendirme ve yetkilendirme çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 16 Haziran 2011 tarihinde anonim şirket olarak kurulmuş ve tescil edilerek tüzel kişilik kazanmıştır. SPL’nin ana faaliyet konusu; sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların veya çalışacakların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla lisanslama sınavları yapmak, ilgili ihtisas alanları itibarıyla mesleki yeterliliklerini gösterir lisans vermek, lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişiler ile yardımcı olarak çalışan kişilerin sicilini tutmak ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemektir.

Türkiye’nin her bölgesinde her gün sınav yapabilme kapasitesine sahip olan modern sınav merkezlerini bünyesinde barındıran SPL, gerek sektör profesyonelleri gerekse akademisyenlerden oluşan güçlü eğitimci kadrosuyla kurum ve kuruluşlara finansal piyasalara ilişkin talep edilen her türlü eğitimi verebilmektedir.
Şirket’in genel merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. Genel merkez binasının yanı sıra SPL’nin Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep, Erzurum ve Samsun’daki şubelerinde elektronik sınav hizmeti verilmektedir.