Skip links

FİNANSAL KURULUŞLARDA, SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ

 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi Kavramları (Ulusal ve uluslararası tarihçesi, gelişimi vb.)
  • Aklama suçu aşama ve yöntemleri
  • Terörün finansmanı suçu aşamaları ve yöntemleri
  • Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi
  • Anılan Suçlarla Mücadele Yöntemleri
 • MASAK Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları (Ülkemizde bu suçlarla mücadelede diğer düzenleyici ve denetleyici kurumların rolü)
 • Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Tavsiyeleri
 • Yükümlüler
 • Yükümlülükler -I
  • Müşterinin Tanınması Prensibi
   • Kimlik Tespiti Yükümlülüğü
   • Gerçek Faydalanıcının Belirlenmesi
   • Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler
   • Sanction kontrolleri ve Diğer Tedbirler
  • Şüpheli İşlem Bildirimi yükümlülüğü (ŞİB) nedir, nasıl yapılmaktadır? Sonuçları neler olabilmektedir?
   • ŞİB’lerin hangi kriterlere göre farklı usullerde bildirilmesi gerektiği. (Özellikle 5549 Sayılı Kanun’un 19/A maddesi kapsamında gerçekleştirilen ŞİB’ler)
  • Diğer yükümlülükler
  • Uyum Programı Oluşturma Yükümlülüğü
   • Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
   • Uyum Görevlisi ve Uyum Görevlisi Yardımcısı atanması, görev, yetki ve sorumlulukları
   • Uyum Programının asli unsurları
    1. Kurum Politika ve Prosedürleri
    2. Risk Yönetim Faaliyetleri
    3. İzleme ve Kontrol Faaliyetleri
    4. Eğitim Faaliyetleri
    5. İç Denetim Faaliyetleri
   • Mal Varlığı Dondurma Kararları
    • Uygulama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, yükümlülükler
    • Mal Varlığı Dondurma Kararı talimatı bulunan kişilerin yapabileceği ve yapamayacağı işlemler ile bu süreçte alınması gereken aksiyonlar.

Sermaye piyasası kurumlarındaki teftiş, uyum, iç denetim ve iç kontrol birimleri çalışan ve yöneticileri ile ilgi duyan herkes katılabilir.

EĞİTİM TARİHİ:  6 ŞUBAT 2024
EĞİTMEN: Sermet AYDIN, MASAK Eski Şube Müdürü/ Uzmanı, AML/CFT Uyum Danışmanı
SAAT: 10.00 – 17.00
ÜCRET: 1.900 TL ( KDV DAHİL)
EĞİTİM KODU: TD7
EĞİTİM YERİ: Online-Canlı (Microsoft Teams)

BİREYSEL BAŞVURULAR

Bireysel başvurular SPL BAŞVURU SİSTEMİ üzerinden yapılabilmektedir.

KURUMSAL BAŞVURULAR

Kurumsal satın alımlarda egitim@spl.com.tr adresi veya 0850 532 34 34 numaralı uzman danışma hattı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim kayıt formu için tıklayınız.

Hesap Bilgilerimiz

Hesap Unvanı:        Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.

Hesap No / Şube:   32150956 / Yapı Kredi Bankası Bomonti Şubesi (204)

IBAN:                      TR10 0006 7010 0000 0032 1509 56