Skip links

Ankara Elektronik Sınav Merkezi Açılışı Hk.

30.11.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin AKYÜZ, Yönetim Kurulu Üyesi Esen Pamir KARAGÖZ, Yönetim Kurulu Üyesi Nizamettin UÇAK ve Genel Müdür Serkan KARABACAK’ın katılımları ile Ankara Elektronik Sınav Merkezi’nin açılışı gerçekleştirilmiştir.

Leave a comment

  1. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.