Skip links

UYGULAMALI ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI

Genel Olarak Denetim Süreci
Finansal Tablo Denetim Ortamı
Genel İlkeler ve Sorumluluklar
Dünya ve Türkiye’de Son Düzenlemeler ve Uygulamalar
 

  GENEL KALİTE KONTROLÜ STANDARTI (ISQC 1)
  GENEL İLKELER VE SORUMLULUKLAR STANDARTLARI
 

BDS 200 (Bağımsız Denetim Standardı): Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin BDS’lere Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi

BDS 210:  Bağımsız Denetim İşlerinin Şartları Üzerinde Uzlaşılması

BDS 220: Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol

BDS 230: Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi

BDS 240: Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları

BDS 250: Finansal Tabloların Denetiminde Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması

BDS 260:  Kurumsal Yönetimden Sorumlu Olanlarla İletişim

BDS 265: İç Kontrol Eksikliklerinin Kurumsal Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime İletilmesi
 

  RİSK DEĞERLEMESİ VE DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE VERİLEN KARŞILIKLAR STANDARTLARI
 

BDS 300: Finansal Tablo Denetiminin Planlanması

BDS 315: İşletmeyi ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

BDS 320: Denetimin Planlanmasında ve Gerçekleştirilmesinde Önemlilik

BDS 330: Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşılık Yapacağı İşler

BDS 402: Bir Hizmet Kuruluşu Kullanan İşletmeye İlişkin Denetim Hususları

BDS 450: Denetim Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi
 

DENETİM KANITI İLE İLGİLİ STANDARTLAR
 

BDS 500:  Denetim Kanıtı

BDS 501:  Denetim Kanıtı – Özellik Arz Eden Hesap Kalemleri İçin Dikkate Alınması Gereken Hususlar

BDS 505:  Dış Kaynaklı Teyitler

BDS 510:  İlk Denetimler – Açılış Bakiyeleri

BDS 520:  Analitik Prosedürler

BDS 530:  Denetim Örneklemesi

BDS 540: Muhasebe Tahminlerinin, Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Denetimi

BDS 550:  İlişkili Taraflar

BDS 560:  Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

BDS 580:  Yazılı Beyanlar
 

ÜÇÜNCÜ TARAFIN ÇALIŞMALARINDAN FAYDALANILMASI  İLE İLGİLİ STANDARTLAR
 

BDS 610: İç Denetçilerin Çalışmalarından Faydalanılması

BDS 620: Bağımsız Denetim Çalışmalarında Uzmandan Yararlanılması
 

RAPORLAMA İLE İLGİLİ STANDARTLAR
 

BDS 700: Finansal Tablolara İlişkin Görüşün Oluşturulması ve Raporlama

BDS 705: Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Görüşte Yapılan Değişiklikler

BDS 706: Bağımsız Denetçi Raporundaki Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları

BDS 710: Karşılaştırmalı Bilgiler – Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar

BDS 720: Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları

Bir Bağımsız Denetim Saha Çalışması Uygulama Örneği

SPK’da işlem gören şirketlere ait Bağımsız Denetim Raporlarının incelenmesi

Farklı eğitim, kitap, video dersler ve seminerlerden hazırlanan notlar gerek sıfırdan başlayan gerekse de fiilen değerleme uygulaması yapanlar için uygundur. 

EĞİTİM TARİHİ: 2-3 MAYIS 2024
EĞİTMEN: Doç. Dr. Engin ERGÜDEN
ÜCRET: 3.800 TL (KDV DAHİL) 
EĞİTİM YERİ: Online-Canlı (Microsoft Teams)

BİREYSEL BAŞVURULAR

Bireysel başvurular SPL BAŞVURU SİSTEMİ üzerinden yapılabilmektedir.

KURUMSAL BAŞVURULAR

Kurumsal satın alımlarda egitim@spl.com.tr adresi veya 0850 532 34 34 numaralı uzman danışma hattı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim kayıt formu için tıklayınız.

Hesap Bilgilerimiz

Hesap Unvanı:        Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.

Hesap No / Şube:   32150956 / Yapı Kredi Bankası Bomonti Şubesi (204)

IBAN:                       TR10 0006 7010 0000 0032 1509 56