Skip links

Gayrimenkul Değerleme ve Konut Değerleme Uzmanları için Aranan Tecrübe Şartı Hk.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Konut Değerleme Uzmanları İçin Aranan Tecrübe Koşulunun Uygulama Esasları”na ilişkin 17/07/2014 tarih ve 22/735 sayılı İlke Kararı’nın “Ortak Düzenlemeler” başlıklı bölümünde yer alan ”…tecrübe şartını tevsik eden rapor sunamadığı veya diğer şartları taşımadığı için başvurusu kabul edilmeyen adaylar, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurulca onaylanacak meslekî uygulamalı eğitim programına katılmaları ve başarılı olmaları hâlinde tecrübe şartını sağlamış sayılacaklardır” ifadesini kaldırarak, değerleme uzmanlarının mesleki tecrübelerinin mesleki uygulamalı eğitim programı ile sağlanması uygulamasına son veren 18/04/2019 tarih ve 23/532 sayılı İlke Kararı Danıştay Kararı ile iptal edilmiştir.

Danıştay Kararı’na karşı Sermaye Piyasası Kurulunca yürütmenin durdurulması talepli olarak temyiz yoluna başvurulmuş olup, mahkeme kararının yürütmesinin durdurulması hali saklı kalmak kaydıyla; 19/04/2019 tarihi itibariyle gayrimenkul değerleme ve konut değerleme lisanslama sınavlarını geçerek lisans almaya hak kazanmış ancak III.62.3 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’in 3’üncü maddesi hükmü gereğince aranan tecrübe şartını işbu duyuru tarihi itibarıyla sağlayamamış olan adayların katılımı ile sınırlı olmak üzere tesis edilecek örgün meslekî uygulamalı eğitim programının esasları ve başvuru işlemleri, konuya ilişkin çalışmalar tamamlandığında www.spl.com.tr internet adresinden kamuya açıklanacaktır.

19/04/2019 tarihi sonrasında gayrimenkul değerleme ve konut değerleme lisanslama sınavlarını geçerek lisans almaya hak kazanan adayların tesis edilecek örgün meslekî uygulamalı eğitim programına katılma hakları bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.