Skip links

Erzurum Sınav Merkezi


Doğu Anadolu Bölgesi’nde ve çevre illerde yerleşik olan adaylara hizmet

vermesi amacıyla 15 Eylül 2022 tarihinde Erzurum Sınav Merkezi için başvurular
alınmaya başlanmıştır. İlerleyen süreçte Erzurum Sınav Merkezi’nin bölgede
sermaye piyasalarının gelişiminde önemli bir rol oynayacağı öngörülmektedir. Sınav
merkezi şehrin merkezinde Gürcükapı bölgesinde Aydın Araz İş Merkezi’nde yer
almaktadır.