Skip links

İlgili Mevzuat

İlgili Mevzuat 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri   Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: