Skip links

ŞİRKET DEĞERLEMEDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Değer ve fiyat kavramları,
 • Şirket Değeri – Özsermaye Değeri Kavramları
 • Uluslararası Değerleme Standartlarına Uygunluk
 • Değerleme Yaklaşımları ve Yöntemleri (Gelir, Varlık ve Piyasa Temelli Yaklaşımlar)
 • Farklı durumlara göre uygun olan değerleme yaklaşımının belirlenmesi
 • Değerleme için gerekli finans matematiği
 • Varlık temelli yaklaşımda yapılması gereken düzenlemeler
 • TFRS’ye dayalı finansal tablolar üzerinden değerleme
 • VUK bazlı finansal tablolardan değerleme yaparken yapılması gereken düzenlemeler
 • İNA yönteminde tüm girdilerin belirlenmesine ilişkin kritik konuların tartışılması
    Nakit Akımlarının Belirlenmesi
    Değerlemenin TL dışında bir para biriminden yapma durumunda dikkat edilecek hususlar
    Enflasyonun değişkenlere etkisi
    Çalışma sermayesi ihtiyacının belirlenmesi
    Sermaye Maliyetinin Hesaplanması
    Beta Hesaplanması (Kaldıraçlı/Kaldıraçsız beta hesabı)
    Özsermaye Maliyeti Hesaplanması, CAPM hesabının halka açık ve açık olmayan şirketler için yapılması
    Büyüme oranının belirlenmesi
    Optimal sermaye yapısının belirlenmesi
    Değerlemede kullanılacak şirket ve ülke risk primlerinin tartışılması
    Şirketin sahip olduğu gayrimenkullerin İNA yöntemine etkisi
    Vergi karşılığının hesaplanması ve mevcut mevzuata göre modellenmesi
    Değere yönelik finansal Modelleme
 • Değer Odaklı Şirket Yönetimi ve strateji oluşturma
 • Özellikli Durumlar
    Halka arz edilecek şirketlerin değerlemesi
    Halka açık olmayan şirketlerin değerlemesi 
    Zarar eden şirketlerin değerlemesi
 •  Yatırımcılar açısından hisse (pay) senedi değer tespiti, performans ölçümleri
 • Türk ve Dünya borsalarından emsal şirket seçimi
 • Değerleme ve Durum Tespit (Due diligence) Raporu Hazırlama, dikkat edilecek hususlar

KİMLER KATILMALI: 

Bağımsız denetim firmalarının kurumsal finansman bölümü çalışanları, şirket değerleme raporu hazırlayan SMM-YMM’ler, finansal danışmanlar, girişimciler, şirket sahipleri-yöneticileri, risk sermayesi yatırımcıları, fon yöneticileri, kitlesel fonlama çalışanları, banka, aracı kurum, yatırım bankası, portföy yönetim şirketi çalışanları, halka arz çalışması içindeki profesyoneller, araştırmacılar.

EĞİTİM TARİHİ:  7 ARALIK 2023
EĞİTMEN: Doç. Dr. Sinem DERİNDERE KÖSEOĞLU
SAAT: 10:00 – 17:00
ÜCRET: 1.500 TL ( KDV DAHİL)
EĞİTİM KODU: TD87