Skip links

Lisanslama Default menü

LİSANSLAMA

LİSANSLAMA FALİYETİ

Sermaye Piyasası Kurulunun vermiş olduğu yetki çerçevesinde Kuruluşumuzca düzenlenen lisanslama faaliyetine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

LİSANS TÜRLERİ

9 adet lisans türü bulunmakta olup detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

LİSANS GEREKTİREN UNVAN VE GÖREVLER

Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda sahip olunması gereken lisanslara ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

LİSANS ALMA SÜRECİ

Lisans alma şartları ve başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

LİSANS DEĞİŞİM SÜRECİ

Lisans değişim süreci hakkında bilgi almak için tıklayınız.

KAYIP LİSANS BAŞVURUSU

Kayıp lisans başvurusunda izlenmesi gereken adımlar hakkında bilgi almak için tıklayınız.

YABANCI BELGELER VE DENKLİĞİ KABUL EDİLEN LİSANSLAR

Denkliği kabul edilen yabancı belgeler ve çalışma hakkı verilen lisanslar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

LİSANSLARIN ASKIYA ALINMASI VEYA İPTAL EDİLMESİ

Lisanların askıya alınması / Geçici İptal / Süresiz İptal statüleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

TECRÜBE SÜRELERİNE İLİŞKİN LİSANS GÖREV TABLOSU

Sermaye piyasalarında çeşitli unvan ve görevlerde çalışacak olanlar için tecrübe sürelerine ilişkin tabloya ulaşmak için tıklayınız.