Uygulama ve Örneklerle Finansal Araçlar Standardı TFRS 9

Şubat 18,2022 10:00

18.02.2022 tarihinde "Uygulama ve Örneklerle Finansal Araçlar Standardı TFRS 9e" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.


Eğitim Kayıt Formu