SPK Başkanı Dr.Vahdettin ERTAŞ’ın 5 Mayıs 2015 tarihli (YOİKK) 2014 - 2015 Eylem Planı kapsamında Kurumsal Yönetim konulu toplantısında yapmış olduğu konuşma metni

Duyuru No: 2015-KUR-04
Tarih: 5.05.2015
Konu: SPK Başkanı Dr.Vahdettin ERTAŞ’ın 5 Mayıs 2015 tarihli (YOİKK) 2014 - 2015 Eylem Planı kapsamında Kurumsal Yönetim konulu toplantısında yapmış olduğu konuşma metni

SPK Başkanı Dr.Vahdettin ERTAŞ’ın 5 Mayıs 2015 tarihli Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2014 - 2015 Eylem Planı kapsamında Kurumsal Yönetim konulu toplantısında yapmış olduğu konuşma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Yönetim Konferansı, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2014 - 2015 Eylem Planı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ev sahipliğinde, Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) işbirliği ile 5 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenmiştir. Konferans ile payları borsada işlem gören şirketlerle kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına yönelik bilgilerin paylaşılması ve şirketlerin uygulamada karşılaştıkları sorunların dile getirilerek çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. 
 
Açılış konuşmaları KOTEDER Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. İsmail YÜCEL ve SPK Başkanı Sn. Dr. Vahdettin ERTAŞ tarafından yapılmıştır. SPK ve MKK’nın konuyla ilgili uzmanlarının konuşmacı olarak katıldıkları Konferansın devamında özel sektörün önde gelen şirket yöneticilerinin katılımıyla "Türkiye'de Kurumsal Yönetim Uygulamaları: Fırsatlar ve Zorluklar" konulu bir panel gerçekleştirilmiştir.