Pratikte UFRS - TFRS: VUK - UFRS TFRS Farkları

Aralık 21,2021 10:00

21.12.2021 tarihinde "Pratikte UFRS - TFRS: VUK - UFRS TFRS Farkları" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.


Eğitim Kayıt Formu