20-21 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenen Lisanslama Sınav sonuçlarının LSTS’ye aktarım işlemleri hakkında duyuru.

Duyuru No: 2014-SNV-17
Tarih: 17.01.2014
Konu: 20-21 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenen Lisanslama Sınav sonuçlarının LSTS’ye aktarım işlemleri hakkında duyuru.

20-21 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenen lisanslama sınav sonuçlarının, lisans ve sicil kayıtlarının tutulduğu Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi’ne (LSTS) aktarım işlemleri planlanan tarihten önce tamamlanmıştır.

Bu çerçevede, lisans belgesi almaya hak kazanan adaylar yeni lisanslarını kontrol etmek ve lisans başvurusunda bulunabilmek için söz konusu işlemlerini LSTS üzerinden gerçekleştirebilirler.