15-16 Aralık 2012 tarihlerinde düzenlenen sınavlarda alınan notlar hakkında duyuru

Duyuru No: 2015-SNV-11
Tarih: 11.01.2015
Konu: 15-16 Aralık 2012 tarihlerinde düzenlenen sınavlarda alınan notlar hakkında duyuru

Sermaye Piyasası Kurulunun kararı uyarınca; 15-16 Aralık 2012 tarihlerinde düzenlenen sınavlarda alınan ve fakat 3 yıllık sürenin dolacak olması nedeniyle silinmiş olunan notlar, 19-20 Aralık 2015 tarihli sınavlarda dikkate alınmak üzere sisteme tekrar yüklenmiştir. Sınav başvuru süresi 17.11.2015 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.
 

19-20 Aralık 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan lisanslama sınavlarına katılacak adayların; başvuru süresi içerisinde “Sınav Başvuru Sistemi”ne giriş yapmaları, daha önce seçmiş oldukları sınav konularını tekrar gözden geçirerek kontrol etmeleri gerekmektedir.