11-12 Temmuz 2020 Tarihlerinde Kâğıt Ortamda Düzenlenen Lisanslama Sınav Sonuçları Açıklanmıştır.

Duyuru No: 2020-SNV-12
Tarih: 28.07.2020
Konu: 11-12 Temmuz 2020 Tarihlerinde Kâğıt Ortamda Düzenlenen Lisanslama Sınav Sonuçları Açıklanmıştır.

11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde kâğıt ortamda düzenlenen sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınav sonuçları açıklanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına “SPL Başvuru Sistemi”ne (https://basvuru.spl.com.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabileceklerdir.

İptal Edilen Sorular:

Bilindiği üzere; soruların doğruluğu, sınav öncesinde olduğu gibi sınav sonrasında da incelenmekte ve gerektiğinde iptal edilebilmektedir.

İptal edilen soruların olması durumunda; iptal edilen sorular dikkate alınmamakta, iptal edilmeyen sorular üzerinden her bir sorunun puan değeri yeniden hesaplanarak (küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilecektir) alınan toplam puanlar oluşturulmaktadır. Ayrıca, sınav başarı ortalamasında da küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilmektedir.

Bu kapsamda, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenen lisanslama sınavlarına ilişkin olarak Sınav Kurulunca yapılan incelemeler sonucunda; aşağıdaki tabloda belirtilen sınav konusundan, belirtilen sayıda sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.

Sınav Konusu Kodu Sınav Konusu Adı İptal Edilen Soru Sayısı
1009

Temel Finans Matematiği ve

Değerleme Yöntemleri

3

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SPL
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.