1-2 Aralık 2018 Tarihlerinde Kağıt Ortamda Düzenlenen Lisanslama Sınav Sonuçları Açıklanmıştır.

Duyuru No: 2018-SNV-18
Tarih: 18.12.2018
Konu: 1-2 Aralık 2018 Tarihlerinde Kağıt Ortamda Düzenlenen Lisanslama Sınav Sonuçları Açıklanmıştır.

1-2 Aralık 2018 tarihlerinde kâğıt ortamda düzenlenen sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınav sonuçları açıklanmıştır.
 
Adaylar, sınav sonuçlarına "SPL Başvuru Sistemine" (https://basvuru.spl.com.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabileceklerdir.
 
İptal Edilen Sorular:
 
Bilindiği üzere; soruların doğruluğu, sınav öncesinde olduğu gibi sınav sonrasında da incelenmekte ve gerektiğinde iptal edilebilmektedir.

İptal edilen soruların olması durumunda; iptal edilen sorular dikkate alınmamakta, iptal edilmeyen sorular üzerinden her bir sorunun puan değeri yeniden hesaplanarak (küsüratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilecektir) alınan toplam puanlar oluşturulmaktadır. Ayrıca; sınav başarı ortalamasında da küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilmektedir.
 
Bu kapsamda 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen lisanslama sınavlarına ilişkin olarak Sınav Kurulunca yapılan incelemeler sonucunda; aşağıdaki tabloda belirtilen sınav konularından, belirtilen sayıda sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.
 

Sınav Konusu Kodu Sınav Konusu Adı İptal Edilen Soru Sayısı
1005 Yatırım Kuruluşları 1
1013 Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme 1

 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SPL
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.